Trosolwg o’r ffyrdd y gallwch hyrwyddo eich busnes yn ardal Wrecsam.

Sylwer:

  • Mae’r sefydliadau/cwmnïau a restrir ar y dudalen hon yn enghreifftiau ar gyfer pob math o ddull hysbysebu - nid yw’n rhestr gynhwysfawr.
  • Nid yw cynnwys cyfleoedd hysbysebu ar y dudalen we hon yn dynodi neu’n gweithredu fel cefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - cynghorwn i chi ymchwilio i unrhyw gyfleoedd o ddiddordeb cyn penderfynu gwneud taliad.

LinkedIn

Bydd creu proffil ar LinkedIn yn caniatáu i chi chwilio am a chysylltu â gweithwyr proffesiynol busnesau lleol.  

Gallwch hefyd ymuno â grwpiau busnes lleol (lle gallwch hyrwyddo eich gwasanaethau, postio cynnwys perthnasol a chwilio am farn broffesiynol, er enghraifft:

Gallwch hefyd sefydlu hysbysebion wedi’u targedu ar LinkedIn.

Facebook

Mae nifer o dudalennau busnes lleol ar Facebook y gallwch hyrwyddo eich gwasanaethau arnynt, er enghraifft:

X (Twitter gynt)

Instagram

TikTok