Mae’r gofrestr gyhoeddus newydd bellach yn cynnwys manylion ceisiadau cynllunio, ceisiadau rheoli adeiladu o’r 15 mlynedd diwethaf, penderfyniadau apeliadau newydd a chytundebau a106.

Dim ond dogfennau ceisiadau cynllunio newydd sydd ar gael ar y system newydd; mae dogfennau ar gyfer ceisiadau hŷn ar gael ar yr hen system chwilio.