Mae sawl corff yn arwain teithiau cerdded yn yr ardal. Y rhan fwyaf o wythnosau, bydd rhywbeth yn digwydd yn agos i chi.

Os ydych yn cynnal grŵp cerdded sy’n cerdded o gwmpas ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yr hoffech gael eich rhestru yma, cysylltwch â ni. Nid oes raid i chi feddu ar wefan – byddwn yn hapus i roi manylion cyswllt eraill yn lle hyn.

Ebost: rightsofway@wrexham.gov.uk