Etholiadau lleol

Cyngor Cymuned Parc Caia - ward Smithfield (Mai 25, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisyddCyfeiriad cartrefDisgrifiad (os oes un)
JOLLEY JonBwrdeistref Sirol WrecsamPlaid Cymru
MORT Lynne11 Albert Street, Wrecsam, LL13 8NTLlafur Cymru

Cyngor Cymuned Gwersyllt - ward Gorllewin Gwersyllt (Mai 25, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisyddCyfeiriad cartrefDisgrifiad (os oes un)
ARNOLD Rhodd39 Rhodfa Hardwick, Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4FE 
DAVIES KarlSunnydale, Wheatsheaf Lane, Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4DU 

Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog - ward Johnstown (Mawrth 23, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisyddCyfeiriad cartrefDisgrifiad (os oes un)
BELLIS, Kelly57 Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam LL14 2BELlafur Cymru

Ward Etholiadol Smithfield (Chwefror 23, 2023)

Cyngor Cymuned Broughton - ward Bryn Cefn (Chwefror 23, 2023)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
ROBINSON, Kieron Alexander 107 - etholwyd
ROWLANDS, Gemma 81

Etholiadau seneddol ewropeaidd

Mai 23, 2019

Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredigNifer y pleidleisiau
Change UK - The Independent Group1,313
Plaid Geidwadol2,471
Plaid Werdd1,810
Llafur4,988
Democratiaid Rhyddfrydol4,343
Plaid Cymru4,572
The Brexit Party12,078
Plaid Annibyniaeth y DU1,052

Refferendwm DU

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd (Mehefin 23, 2016)

Datganiad o gyfanswm y cyfrif lleol - Wrecsam

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd70,407
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd28,822
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd41,544

Datganiad o gyfanswm - Cymru

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd1,628,054
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd772,347
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd854,572

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Senedd

Mai 6, 2021

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r YmgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
ASHTON, William PaulAbolish The Welsh Assembly Party790
DODMAN, Charles William HenryReform UK187
GRIFFITHS, Susan LesleyLlafur Cymru8,452 - etholwyd
HARPER, Carrie AnnePlaid Cymru4,832
KENT, Jeremy RichardYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru7,102
NORTON, AaronGwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru110
ROSS, SebastianUKIP Scrap The Assembly/Senedd378
SLY, Timothy JohnDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth755

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r YmgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
BASSFORD-BARTON, Jeanette StefaniUKIP Scrap The Assembly/Senedd522
FARHAT, Leena SarahDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth730
GRUFFYDD, Llyr HuwsPlaid Cymru4,094
HARRINGTON, Jonathon AndrewAbolish The Welsh Assembly Party599
HUGHES, Barbara AnnYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru7,535
JONES, Mandy JaneReform UK277
SKATES, Kenneth ChristianLlafur Cymru10,448 - etholwyd

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mai 2, 2024

Cyfanswm nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn yr etholiad fel a ganlyn:

Canlyniadau
Enw'r ymgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
DUNBOBBIN, Andrew ChristopherLlafur a'r Blaid Gydweithredol31,950 - etholwyd
GRIFFITH, AnnPlaid Cymru - The Party of Wales23,466
JONES, BrianYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru26,281
MARBROW, Richard DavidDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru7,129

Seddau Gwag: 1

Etholaeth: 521,070

Papurau o Ddosbarthwyd: 89,599

17.2% Pol

Yr oedd nifer y papurau pleidlais a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a) heb farc swyddogol: 1

(b) pleidleisio am fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr: 96

(c) ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr o’i herwydd: 9

(d) heb farc: 202

(e) vddirym oherwydd ansicrwydd: 465

CYFANSWM Y PLEIDLEISIAU A DDIFETHWYD: 773

Mai 6, 2021

Cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf ac ail ddewis dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr oedd fel a ganlyn:

Canlyniadau
Enw'r ymgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
ASTBURY, PatriciaYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru90,149
DUNBOBBIN, Andrew ChristopherLlafur a'r Blaid Gydweithredol98,034 - etholwyd

Etholiadau cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig

Rhagfyr 12, 2019

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
ADAMS, Jamie DavidThe Brexit Party1,468
ALLEN, Christopher JamesPlaid Cymru2,137
BAYNES, Simon Robert MauriceYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru16,222 - etholwyd
DAVIES, Calum DafyddDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru1,496
JONES, Susan ElanLlafur Cymru14,983

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisyddDisgrifiad (os oes un)Nifer y pleidleisiau
ATHERTON, Sarah ElizabethYmgeisydd Plaid Geidwadol Cymru15,199 - etholwyd
BERKELEY-HURST, Ian JonathanThe Brexit Party1,222
HARPER, Carrie AnnePlaid Cymru2,151
REES, DuncanPlaid Werdd Cymru445
SLY, Timothy John / SLY, TimDemocratiaid Rhyddfrydol Cymru1,447
WIMBURY, Mary FelicityLlafur a'r Blaid Gydweithredol13,068