Etholiadau lleol

Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog - ward Johnstown (Mawrth 23, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
BELLIS, Kelly 57 Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam LL14 2BE Llafur Cymru

Ward Etholiadol Smithfield (Chwefror 23, 2023)

Cyngor Cymuned Broughton - ward Bryn Cefn (Chwefror 23, 2023)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ROBINSON, Kieron Alexander   107 - etholwyd
ROWLANDS, Gemma   81

Rhanbarth etholiadol Dwyrain a Gorllewin Gresffordd (Hydref 28, 2021)

Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
BLACKMORE, Beryl Louise Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 165
BUTTERWORTH, Alan Plaid Werdd 5
CANTER, Thomas Aled Llafur Cymru 132
DODMAN, Charles William Henry Reform UK 6
KENT, Jeremy Richard Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 351 - etholwyd
WATERS, Aimi Plaid Cymru 163

Cyngor Cymuned Brymbo - Ward Vron (Hydref 28, 2021)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
BARTON, Jeanie Moorlands, Hen Ffordd, Bwlchgwyn, Wrecsam, LL11 5UH  

Rhanbarth etholiadol Maesydre (Mawrth 18, 2021)

Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
BROWN, Catherine Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 123
DAVIES, Peter Roger Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 47
MARTIN, Rebecca Ann Plaid Cymru 150 - etholwyd
RAY, Clive Graham Annibynnol 36
STANFORD, Thomas Llafur Cymru 133

Cyngor Cymuned Gwersyllt - ward De (Mawrth 18, 2021)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
MANNERING, Tina 55 Cherrytree Road, Bradley, Wrecsam, LL11 4DN Annibynnol

Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Groes (Ebrill 2, 2020)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
PHILLIPS, Kelly Louise 40 Cristionydd, Pen-y-cae, Wrecsam LL14 2RS  

Cyngor Cymuned Brymbo - ward Bwlchgwyn (Ebrill 2, 2020)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
MARSH, David Charles 5 Ffordd Rhuthun, Bwlchgwyn, Wrecsam LL11 5UT  

Rhanbarth etholiadol Gogledd Gwersyllt (Chwefror 27, 2020)

Etholiad am gynghorwr bwrdeistref sirol

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
DAVIES, Cyril Martin Annibynnol 51
HAY, Helen Lois Annibynnol 19
KELLY, Graham Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 41
KENT, Jeremy Richard Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 78
McCANN, Bernard Malcolm Annibynnol 43
POWELL, Colin Llafur Cymru 87
REES, Duncan Plaid Werdd 9
REES, Philip Vaughan Plaid Cymru 189 - etholwyd

Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Eitha (Ionawr 23, 2020)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
GROUT, Helen Mary Llafur Cymru 61
TYNAN, Alison marie   145 - etholwyd

Cyngor Cymuned Brymbo - ward Brymbo (Medi 5,2019)

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
PHELAN, Joe 14 Ffordd Owain, Brymbo, Wrecsam, LL11 5AY Annibynnol

Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward De Ponciau (Medi 5, 2019)

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
ROBERTS, Andy Ty Coch, Bank Street, Ponciau, Wrecsam LL14 1EN  

Cyngor Cymuned Parc Caia - ward Whitegate (Mai 2, 2019)

Datgan canlyniad y bleidlais

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
GREGORY, Andrew Keith Plaid Cymru 116 - etholwyd
MITCHELL, Dorothy Georgina   33
OWEN, Philip Huw Pensiynwr 98

Cyngor Cymuned Offa - ward Brynyffynnon (Rhagfyr 6, 2018)

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
ROBERTS, Elane Lane End, Bersham Road, Wrecsam LL14 4HD Llafur Cymru

Rhanbarth etholiadol Gogledd Gwersyllt (Medi 20, 2018)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
MANNERING, Tina Joanne Annibynnol Wrecsam 80
WARBURTON, Barrie Annibynnol 98 - etholwyd

Cyngor Cymuned Brymbo - ward Fron (Mai 17, 2018)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
MORRIS, Stella Llafur Cymru 71 - etholwyd
PLEVIN-KELLY, Niall Fergus   54

Cyngor Cymuned Pen-y-cae - ward Groes (Chwefror22, 2018)

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
CLAFFEY, Nicholas 38 Cristionydd, Pen-y-cae, Wrecsam LL14 2RS Llafur Cymru

Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward Pant (Chwefror 22, 2018)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
JONES, Pauline Ann Annibynnol 68
WRIGHT, Beth Elen Llafur Cymru 183 - etholwyd

Cyngor Cymuned Rhosllanerchrugog - ward Pant (Medi 21, 2017)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
MADDOCKS, David Frederick Annibynnol 264 - etholwyd
SHERLOCK, Corey William Llafur Cymru 86

Bwrdeistref Sirol (Mai 4, 2017)

Canlyniadau
Ardal bwrdeistref sirol  Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un)
Acton LOWE, Geoffrey Annibynnol
Parc Borras WALLICE, Debbie Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Bronington SKELLAND, John Rodney Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Brymbo ROGERS, Ryan Paul Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Bryn Cefn PARRY-JONES, Beverley Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Brynyffynnon WYNN, Phillip Raymond Annibynnol
Cartrefle PRINCE, Ronald Daryl Annibynnol
Cefn

BENBOW-JONES, Sonia Tyger

WRIGHT, Derek William

Annibynnol

Llafur Cymru

Dyffryn Ceiriog BATES, Trevor Raymond Annibynnol
Gogledd Y Waun HEMMINGS, Frank Llafur Cymru
De Y Waun EVANS, Terry Annibynnol
Coedpoeth

CHILDS, Krista

DIXON, Michael James

Llafur Cymru

Annibynnol

Erddig ROBERTS, Paul Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Esclusham PRITCHARD, Mark Annibynnol
Garden Village WILLIAMS, Andy Annibynnol
Dwyrain a Gorllewin Gresffordd ATKINSON, Andrew Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Grosvenor JONES, Marc Plaid Cymru
Gwenfro WILLIAMS, Nigel Annibynnol
Dwyrain a De Gwersyllt

GRIFFITHS, David John

MANNERING, Tina Joanne

Annibynnol

Annibynnol

Gogledd Gwersyllt WARBURTON, Barrie Annibynnol
Gorllewin Gwersyllt JONES, Gwenfair Lloyd Plaid Cymru
Hermitage ROGERS, Graham Anthony Llafur Cymru
Holt MORRIS, Michael Gordon Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Tre Loan BITHELL, David A Annibynnol
Little Acton BALDWIN, William Edward Annibynnol
Llangollen Wledig ROBERTS, Rondo Annibynnol
Llai

APSLEY, Bryan

WALSH, Rob

Llafur Cymru

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Maesydre JONES, Paul Desmond Llafur Cymru
Marchwiel PRITCHARD, John Derrick Annibynnol
Marford a Hoseley GILMARTIN, Russell Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Mwynglawdd KELLY, David Lloyd Annibynnol
New Broughton EDWARDS, Terence Alan Annibynnol
Offa JENKINS, Richard Alun Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Owrtyn MCCUSKER, John Bernard Annibynnol
Pant MADDOCKS, David Frederick  
Pen-y-cae PHILLIPS, John Conrad Annibynnol
Pen-y-cae a De Rhiwabon LOWE, Joan Mary Annibynnol
Plas Madoc BLACKWELL, Paul Llafur Cymru
Ponciau

HUGHES, Kevin

PEMBERTON, Paul Howard

Llafur Cymru

Annibynnol

Queensway HARPER, Carrie Plaid Cymru
Rhosnesni DAVIES, Mike Annibynnol
Yr Orsedd JONES, John Hugh Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Rhiwabon DAVIES, Dana-Louise Llafur Cymru
Smithfield JEORRETT, Adrienne Julia Llafur Cymru
Stansty BITHELL, Ian David Annibynnol
Whitegate CAMERON, Brian Paterson Llafur Cymru
Wynnstay KING, Malcolm Christopher Llafur Cymru

Bwrdeistref Sirol (Mai 3, 2012)

Canlyniadau
Ardal bwrdeistref sirol Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un)
Acton LOWE, Geoffrey Llafur Cymru
Parc Borras KELLY, James Anthony Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Bronington SKELLAND, John Rodney Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Brymbo ROGERS, Ryan Paul Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Bryn Cefn ROXBURGH, Barbara Fox Llafur Cymru
Brynyffynnon WYNN, Phillip Raymond Annibynnol
Cartrefle PRINCE, Ronald Daryl Annibynnol
Cefn

TAYLOR, David

WRIGHT, Derek William

Annibynnol

Llafur Cymru

Dyffryn Ceiriog ROBERTS, Jane Mary Barbara Annibynnol
Gogledd Y Waun ROBERTS, Ian Annibynnol
De Y Waun EVANS, Terry Annibynnol
Coedpoeth

CHILDS, Krista

GRIFFITHS, Gareth Wyn

Llafur Cymru

Llafur Cymru

Erddig DUTTON, Robert John Annibynnol
Esclusham PRITCHARD, Mark  
Garden Village WILLIAMS, Andrew James Llafur Cymru
Dwyrain a De Gwersyllt BAILEY, Andrew Charles Llafur Cymru
Grosvenor WILSON, Stephen Llafur Cymru
Gwenfro ROGERS, Neil Llafur Cymru
Dwyrain a De Gwersyllt

GRIFFITHS, David John

MCCANN, Bernard Malcolm

Llafur Cymru

Llafur Cymru

Gogledd Gwersyllt WILLIAMS, Michael Llafur Cymru
Gorllewin Gwersyllt JONES, Arfon Plaid Cymru
Hermitage ROGERS, Graham Anthony Llafur Cymru
Holt MORRIS, Michael Gordon Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Tre Loan BITHELL, David Anthony Annibynnol
Little Acton BALDWIN, William Edward Annibynnol
Llangollen Wledig JEFFARES, Patrick Annibynnol
Llai

BOLAND, Terence Joseph

TAYLOR, Malcolm

Llafur Cymru

Llafur Cymru

Maesydre O'TOOLE, Carole Georgina Tetley Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Marchwiel PRITCHARD, John Derrick Annibynnol
Marford a Hoseley EDWARDS, Michael John Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Mwynglawdd KELLY, David Lloyd Annibynnol
New Broughton EDWARDS, Terence Alan Annibynnol
Offa JENKINS, Richard Alun Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Owrtyn KENYON, Lloyd Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Pant OWENS, Mark Antony Annibynnol
Pen-y-cae PHILLIPS, John Conrad Annibynnol
Pen-y-cae a De Rhiwabon LOWE, Joan Mary Annibynnol
Plas Madoc BLACKWELL, Paul Llafur Cymru
Ponciau

HUGHES, Kevin

PEMBERTON, Paul Howard

Llafur Cymru

Annibynnol

Queensway POWELL, Colin Llafur Cymru
Rhosnesni EVANS, Anne Llafur Cymru
Yr Orsedd JONES, John Hugh Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru
Rhiwabon DAVIES, Dana-Louise Llafur Cymru
Smithfield GREGORY, Andrew Keith Annibynnol
Stansty BITHELL, Ian David Llafur Cymru
Whitegate CAMERON, Brian Paterson Llafur Cymru
Wynnstay KING, Malcolm Christopher Llafur Cymru

Etholiadau seneddol ewropeaidd

Mai 23, 2019

Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredig Nifer y pleidleisiau
Change UK - The Independent Group 1,313
Plaid Geidwadol 2,471
Plaid Werdd 1,810
Llafur 4,988
Democratiaid Rhyddfrydol 4,343
Plaid Cymru 4,572
The Brexit Party 12,078
Plaid Annibyniaeth y DU 1,052

Mai 22, 2014

Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredig Nifer y pleidleisiau
Britain First 6,633
British National Party 7,655
Plaid Geidwadol 127,742
Plaid Werdd 33,275
Llafur 206,332
Democratiaid Rhyddfrydol 28,930
NO2EU 2,803
Plaid Cymru 111,864
Plaid Lafur Sosialaidd  4,459
The Socialist Party of Great Britain 1,384
Plaid Annibyniaeth y DU 201,983

Mehefin 4, 2009

Wrecsam - Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredig Nifer y pleidleisiau
British National Party 1,092
Plaid Gristionogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist” 175
Plaid Geidwadol 3,199
Jury Team 68
Democratiaid Rhyddfrydol 2,078
NO2EU: Yes to Democracy 173
Plaid Cymru 1,972
Plaid Lafur Sosialaidd  233
Plaid Werdd 525
Llafur 2,712
Plaid Annibyniaeth y DU 2,037

De Clwyd - Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredig Nifer y pleidleisiau
British National Party 1,060
Plaid Gristionogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist” 190
Plaid Geidwadol 4,010
Jury Team 66
Democratiaid Rhyddfrydol 1,492
NO2EU: Yes to Democracy 247
Plaid Cymru 2,886
Plaid Lafur Sosialaidd  282
Plaid Werdd 735
Llafur 3,063
Plaid Annibyniaeth y DU 2,259

Refferendwm DU

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd (Mehefin 23, 2016)

Datganiad o gyfanswm y cyfrif lleol - Wrecsam

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd 70,407
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd 28,822
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd 41,544

Datganiad o gyfanswm - Cymru

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd 1,628,054
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd 772,347
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd 854,572

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Senedd

Mai 6, 2021

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ASHTON, William Paul Abolish The Welsh Assembly Party 790
DODMAN, Charles William Henry Reform UK 187
GRIFFITHS, Susan Lesley Llafur Cymru 8,452 - etholwyd
HARPER, Carrie Anne Plaid Cymru 4,832
KENT, Jeremy Richard Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 7,102
NORTON, Aaron Gwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru 110
ROSS, Sebastian UKIP Scrap The Assembly/Senedd 378
SLY, Timothy John Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth 755

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
BASSFORD-BARTON, Jeanette Stefani UKIP Scrap The Assembly/Senedd 522
FARHAT, Leena Sarah Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth 730
GRUFFYDD, Llyr Huws Plaid Cymru 4,094
HARRINGTON, Jonathon Andrew Abolish The Welsh Assembly Party 599
HUGHES, Barbara Ann Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 7,535
JONES, Mandy Jane Reform UK 277
SKATES, Kenneth Christian Llafur Cymru 10,448 - etholwyd

Mai 5, 2016

Etholiad am Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ATKINSON, Andrew Mark Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 6,227
BASSFORD-BURTON, Jeanette Stefani Plaid Annibyniaeth y DU 2,393
BLACKMORE, Beryl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,140
BUTTERWORTH, Alan Plaid Werdd Cymru 411
GRIFFITHS, Lesley Llafur Cymru 7,552 - etholwyd
HARPER, Carrie Plaid Cymru 2,631

Etholiad am Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
AP GWYNFOR, Mabon Plaid Cymru 3,861
BAYNES, Simon Robert Maurice Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 4,846
JONES, Mandy Jane Plaid Annibyniaeth y DU 2,827
REES, Duncan Plaid Werdd Cymru 474
ROBERTS, Aled Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2,289
SKATES, Ken Llafur Cymru 7,862 - etholwyd

Mai 5, 2011

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
BRERETON, Bill Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2,692
GRIFFITHS, Lesley Llafur Cymru 8,368 - etholwyd
JONES, Marc Plaid Cymru 2,596
MAREK, John Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 5,031

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
AP GWYNFOR, Mabon Plaid Cymru 3,719
ROBERTS, Bruce Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,977
ROGERS, Paul Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 5,841
SKATES, Ken Llafur Cymru 8,500 - etholwyd

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mai 6, 2021

Cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf ac ail ddewis dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr oedd fel a ganlyn:

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ASTBURY, Patricia Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 90,149
DUNBOBBIN, Andrew Christopher Llafur a'r Blaid Gydweithredol 98,034 - etholwyd

Mai 5, 2016

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
JONES, Owain Arfon Plaid Cymru Dim cystadleuaeth - etholwyd
SANDHAM, Julian Bernard Annibynnol  
TAYLOR, David James Llafur  
WALL, Simon Plaid Annibynnol y DU  
WRIGHT, Matt Geidwadol  

Tachwedd 15, 2012

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
RODDICK, Winston Annibynnol 35,688 - etholwyd
TAL, Michael Llafur 27,128
MCCABE, Colm Geidwadol  
HIBBS, Richard Annibynnol  
NICHOLSON, Warick Plaid Annibynnol y DU  

Etholiadau cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig

Rhagfyr 12, 2019

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ADAMS, Jamie David The Brexit Party 1,468
ALLEN, Christopher James Plaid Cymru 2,137
BAYNES, Simon Robert Maurice Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 16,222 - etholwyd
DAVIES, Calum Dafydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,496
JONES, Susan Elan Llafur Cymru 14,983

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ATHERTON, Sarah Elizabeth Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 15,199 - etholwyd
BERKELEY-HURST, Ian Jonathan The Brexit Party 1,222
HARPER, Carrie Anne Plaid Cymru 2,151
REES, Duncan Plaid Werdd Cymru 445
SLY, Timothy John / SLY, Tim Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,447
WIMBURY, Mary Felicity Llafur a'r Blaid Gydweithredol 13,068

Mehefin 8, 2017

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
JONES, Susan Elan Llafur Cymru 19,002 - etholwyd
BAYNES, Simon Robert Maurice Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 14,646
ALLEN, Christopher James Plaid Cymru 2,293
BARTON, Jeanette Stefani Bassford Plaid Annibyniaeth y DU 802
ROBERTS, Bruce Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 731

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
LUCAS, Ian Colin Llafur Cymru 17,153 - etholwyd
ATKINSON, Andrew Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 15,321
HARPER, Carrie Plaid Cymru 1,753
O'TOOLE, Carole Georgina Tetley Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 865

Mai 7, 2015

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
AP GWYNFOR, Rhodri Mabon Plaid Cymru 3,620
JONES, Mandy Jane Plaid Annibyniaeth y DU 5,480
JONES, Susan Elan Llafur Cymru 13,051 - etholwyd
NICHOLLS, David James Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 10,649
REES, Duncan Plaid Werdd 915
ROBERTS, Bruce Simon Spearing Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,349

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ATKINSON, Andrew Mark Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 10,350
EDWARDS, Brian Annibynnol 211
HARPER, Carrie Plaid Cymru 2,501
LUCAS, Ian Colin Llafur Cymru 12,181 - elected
MUNNERLEY, David Plaid Werdd 669
PLEVIN-KELLY, Niall Plaid Annibyniaeth y DU 5,072
WALSH, Rob Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,735