Etholiadau lleol

Cyngor Cymuned Parc Caia - ward Smithfield (Mai 25, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
JOLLEY Jon Bwrdeistref Sirol Wrecsam Plaid Cymru
MORT Lynne 11 Albert Street, Wrecsam, LL13 8NT Llafur Cymru

Cyngor Cymuned Gwersyllt - ward Gorllewin Gwersyllt (Mai 25, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
ARNOLD Rhodd 39 Rhodfa Hardwick, Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4FE  
DAVIES Karl Sunnydale, Wheatsheaf Lane, Gwersyllt, Wrecsam, LL11 4DU  

Cyngor Cymuned Rhosllannerchrugog - ward Johnstown (Mawrth 23, 2023)

Hysbysiad o etholiad diwrthwynebiad

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Cyfeiriad cartref Disgrifiad (os oes un)
BELLIS, Kelly 57 Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam LL14 2BE Llafur Cymru

Ward Etholiadol Smithfield (Chwefror 23, 2023)

Cyngor Cymuned Broughton - ward Bryn Cefn (Chwefror 23, 2023)

Etholiad am cynghorydd cymuned

Canlyniadau
Enwau'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ROBINSON, Kieron Alexander   107 - etholwyd
ROWLANDS, Gemma   81

Etholiadau seneddol ewropeaidd

Mai 23, 2019

Datganiad o cyfanswm lleol

Canlyniadau
Plaid wleidyddol gofrestredig Nifer y pleidleisiau
Change UK - The Independent Group 1,313
Plaid Geidwadol 2,471
Plaid Werdd 1,810
Llafur 4,988
Democratiaid Rhyddfrydol 4,343
Plaid Cymru 4,572
The Brexit Party 12,078
Plaid Annibyniaeth y DU 1,052

Refferendwm DU

Refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd (Mehefin 23, 2016)

Datganiad o gyfanswm y cyfrif lleol - Wrecsam

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd 70,407
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd 28,822
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd 41,544

Datganiad o gyfanswm - Cymru

Canlyniadau
Y cyfanswm o bapurau pleidleisio a gyfrwyd oedd 1,628,054
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid AROS oedd 772,347
Y cyfanswm nifer o bleidleisiau a fwriwyd o blaid GADAEL oedd 854,572

Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Senedd

Mai 6, 2021

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ASHTON, William Paul Abolish The Welsh Assembly Party 790
DODMAN, Charles William Henry Reform UK 187
GRIFFITHS, Susan Lesley Llafur Cymru 8,452 - etholwyd
HARPER, Carrie Anne Plaid Cymru 4,832
KENT, Jeremy Richard Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 7,102
NORTON, Aaron Gwlad - Plaid Annibyniaeth Cymru 110
ROSS, Sebastian UKIP Scrap The Assembly/Senedd 378
SLY, Timothy John Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth 755

Etholiad am Aelod o'r Senedd ar gyfer etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r Ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
BASSFORD-BARTON, Jeanette Stefani UKIP Scrap The Assembly/Senedd 522
FARHAT, Leena Sarah Democratiaid Rhyddfrydol Cymru - Adfywio yw'r flaenoriaeth 730
GRUFFYDD, Llyr Huws Plaid Cymru 4,094
HARRINGTON, Jonathon Andrew Abolish The Welsh Assembly Party 599
HUGHES, Barbara Ann Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 7,535
JONES, Mandy Jane Reform UK 277
SKATES, Kenneth Christian Llafur Cymru 10,448 - etholwyd

Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Mai 6, 2021

Cyfanswm nifer y pleidleisiau dewis cyntaf ac ail ddewis dilys a fwriwyd ar gyfer pob un o’r ymgeiswyr oedd fel a ganlyn:

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ASTBURY, Patricia Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 90,149
DUNBOBBIN, Andrew Christopher Llafur a'r Blaid Gydweithredol 98,034 - etholwyd

Etholiadau cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig

Rhagfyr 12, 2019

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth De Clwyd

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ADAMS, Jamie David The Brexit Party 1,468
ALLEN, Christopher James Plaid Cymru 2,137
BAYNES, Simon Robert Maurice Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 16,222 - etholwyd
DAVIES, Calum Dafydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,496
JONES, Susan Elan Llafur Cymru 14,983

Etholiad aelod senedd ar gyfer - etholaeth Wrecsam

Canlyniadau
Enw'r ymgeisydd Disgrifiad (os oes un) Nifer y pleidleisiau
ATHERTON, Sarah Elizabeth Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 15,199 - etholwyd
BERKELEY-HURST, Ian Jonathan The Brexit Party 1,222
HARPER, Carrie Anne Plaid Cymru 2,151
REES, Duncan Plaid Werdd Cymru 445
SLY, Timothy John / SLY, Tim Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1,447
WIMBURY, Mary Felicity Llafur a'r Blaid Gydweithredol 13,068