Mae’r Angel Cyllyll, neu’r Cerflun Cenedlaethol yn Erbyn Trais ac Ymddygiad Ymosodol, yn waith celf teithio fydd yn dod i Wrecsam yn mis Hydref 2022. Maen’ anelu i godi ymwybyddiaeth o ganlyniadau trais a throseddau ar ein cymdeithas, yn enwedig troseddau gyda chyllyll.

Cwblhawyd yr Angel yn 2018 gan artist, Alfie Bradley o Ganolfan Gwaith Haearn Prydain yng Nghroesoswallt. Cynlluniwyd Bradley yr heneb i amlygu effaith negyddol ymddygiad treisgar a’r angen dybryd am newid cymdeithasol.

Mae’r cerflun yn 8.2 metr (27 troedfedd) o uchder, yn pwyso 3.5 tunnell ac wedi’i wneud allan o 100,000 a mwy o gyllyll ac arfau a gasglwyd gan y 43 heddlu yn y DU.

Image
Angel Cyllyll / Knife Angel

Lleoliad a seremoni agoriadol

Bydd yr Angel Cyllyll yn cael ei lleoli ar Sgwâr y Frenhines (LL11 1AT) disgwylir iddo gyrraedd Ddydd Mawrth, Hydref 4, gyda seremoni agoriadol Ddydd Gwener, Hydref 7 am 1 o gloch y prynhawn.

Bydd yr Angel Cyllyll yma tan ddiwedd y mis.

Ymgyrch ymybyddiaeth

Rydym wedi ni, Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Andy Dunbobbin, wedi trefnu bod ymweliad y cerflun yn cyd-daro ag ymgyrch fis i godi ymwybyddiaeth.

Mae yna lu o sefydliadau pwysig eraill yn ymwneud â’r gwaith i wneud yn siŵr bod yr ymweliad yn llwyddiannus, a’n bod ni’n manteisio i’r eithaf ar yr ymwybyddiaeth y mae’r cerflun yn ei chodi.

Mae yna gamsyniad cyffredin bod yna lawer o droseddau cyllyll yma yn Wrecsam, ac mewn rhai achosion mae hyn yn arwain at ofn troseddau cyllyll. Fodd bynnag, bu, gostyngiad amlwg mewn yr nifer o troseddau cyllyll ynystod yr flynyddoedd diwethaf ac mae troseddau o’r fath yn dal yn isel yn Wrecsam.

Ein nod yw mynd i’r afael â’r materion sy’n codi ar ôl troseddau cyllyll a thrais yn ogystal ag edrych ar gamsyniadau ac ofnau sydd gan bobl yn ein cymunedau; drwy fynd i'r afael â phryderon rydym yn allu at ddarparu sicrwydd iddyn nhw bod Wrecsam yn lle gwych a diogel i fyw a gweithio ynddo.

Byddwn yn rhanu wybodaeth ynglŷn â sut i roi gwybod am bryderon neu ddigwyddiadau troseddau cyllyll, a sut i cyrchu mwy o wybodaeth.

Digwyddiadau cyhoeddus

Cynhelir sesiynau allgymorth ac ymwybyddiaeth Troseddau Cyllyll yn Sgwâr y Frenhines, rhwng 10 y bore a 1 o gloch y prynhawn ar y dyddiau Sadwrn canlynol:

 • Hydref 15
 • Hydref 29
 • Hydref 22

Bydd sesiynau hefyd yn cael eu cynnal rhwng 10 y bore a 4 yn y prynhawn ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Sadwrn, Hydref 8
 • Dydd Sul, Hydref 9

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cynnal stondinau Diogelwch Cymunedol wrth yr Angel Gyllell, Sgwâr y Frenhines, Wrecsam rhwng 10 y bore a canol dydd ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Iau, Hydref 6
 • Dydd Iau, Hydref 13
 • Dydd Iau, Hydref 20
 • Dydd Mercher, Hydref 26

Bydd gan ‘Lleoedd Diogel’  stondin yn Sgwâr y Frenhines rhwng 10 y bore a hanner dydd ar y dyddiadau canlynol:

 • Dydd Iau, Hydref 6
 • Dydd Iau, Hydref 13

Mae Fearless yn wasanaeth sy'n eich galluogi i basio gwybodaeth am droseddau ymlaen yn 100% ddienw. Byddant yn bresennol wrth yr angel cyllell yn Sgwâr y Frenhines ddydd Mawrth 11eg Hydref rhwng hanner dydd a 3:30 y prynhawn.

Gweithgareddau eraill

Bydd Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid Wrecsam (GCI) yn cynnal gwasanaethau yn yr ysgolion canlynol trwy gydol mis Hydref: Penley, Darland, Ysgol Rhiwabon, Bryn Alyn, St Joseph’s, Grango, Morgan Llwyd.

Bydd GCI Wrecsam yn cynnal ymweliadau wedi'u trefnu gyda phobl ifanc i’r Angel Cyllell.

Bydd Gwasanaethau Ieuenctid Wrecsam yn mynd gyda phobl ifanc o glybiau Ieuenctid Brymbo, Tan Y Fron, Coedpoeth, Llai, Bwlchgwyn a Minera i ymweld â’r Angel Cyllell yn ogystal â rhedeg sesiynau ymwybyddiaeth troseddau cyllyll.

Bydd dysgwyr o Goleg Cambria yn ymweld yr angel gyllell mewn sesiynau dan oruchwyliaeth.

Mae Senedd yr Ifanc am lansio eu hymgyrch gwrth-droseddu cyllyll ‘#SgwrsCyllell’ i ddechrau sgwrs ar droseddau cyllyll yn Wrecsam.