Covid-19 (Coronafeirws Newydd) - Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Gwasanaeth Bws

Arriva

Gwasanaeth 1, 2, 2A, 2C, 3, 4/A/B, 5, 5C, 7, 8, 11, 12/A, 14, 21/A, 27, X/33, 35, 41A, 41B, X51
www.arrivabus.co.uk 

Llew Jones Coaches 01492 640320

Gwasanaeth 64
www.llewjones.com

Lloyds Coaches 01654 702100

Gwasanaeth X5, T3, T12
www.lloydscoaches.com 

M&H Coaches 01745 730700

Gwasanaeth 29
www.mandhcoaches.co.uk 

Pats Coaches 01978 720171

Gwasanaeth 146
www.patscoaches.co.uk 

Stagecoach

Gwasanaeth 5
www.stagecoachbus.com 

Tanat Valley Coaches 01691 780212

Gwasanaeth T12
www.tanat.co.uk 

Valentine Travel 01978 844450

Gwasanaeth TL1, TL2, TL3
www.valentinetravel.co.uk 

Wrexham Taxis 01978 366444

Gwasanaeth 17, 34, 42F, 45F
www.wrexhamandprestigetaxis.co.uk 

Traveline Cymru

www.traveline.cymru 

 

Ymwadiad: Gallai’r gwasanaethau a’r amseroedd a restrir ar y wefan hon newid ar fyr rybudd. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am unrhyw golledion, ddifrod neu anghyfleustra o ganlyniad i unrhyw anghywirdeb.

Prisiau tocynnau bws: Ni allwn ddarparu prisiau ar gyfer pob gwasanaeth penodol. Cysylltwch â'r darparwr cludiant perthnasol neu Traveline Cymru (dolen allanol).

Cynlluniwr Taith (Traveline Cymru)

1 Wrecsam - Caer (ARRIVA)

Llwybr

Gresfford, Marffordd, Pulford, Yr Orsedd, Lavister, Parc Busnes Y Gaer.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2 Wrecsam - Croesoswallt (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair, Rhosymedre, Newbridge, Lodgevale, Y Waun, Chirk Green, Weston Rhyn, St Martin Moor, Ysbyty Gobowen, Gorsaf Rheilffordd Gobowen.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2A Wrecsam - Croesoswallt (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair, Rhosymedre, Newbridge, Lodgevale, Y Waun, Chirk Green, Weston Rhyn.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

2C Wrecsam - Cefn Mawr (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Rhosymedre, Cae Gwilym.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

3 Wrecsam - Pen-y-Cae (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Ponciau, Rhos.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

4/4A/4B Wrecsam - Rhos (ARRIVA)

Llwybr

  • 4 Pen-y-Cae trwy pentref Rhostyllen a Pentre Bychan.
  • 4A Afoneitha trwy Johnstown.
  • 4B Afoneitha trwy pentref Rhostyllen a Pentre Bychan.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

5 Wrecsam - Llangollen (ARRIVA)

Llwybr

Rhostyllen, Johnstown, Rhiwabon, Plas Madoc, Acrefair a Trevor.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

5 Wrecsam - Caer (Stagecoach)

Llwybr

Holt, Farndon, Saighton.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

7 Wrecsam - Parc Caia (ARRIVA)

Llwybr

Ffordd Holt, Spring Lodge, Lôn Hullah, Ysgol Morgan Llwyd, Eden Drive.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

8 Wrecsam - Parc Caia (ARRIVA)

Llwybr

Hightown, Whitegate, Y Wern, Eden Drive.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

11 Wrecsam - Y Mwynglawdd (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Southsea, Coedpoeth (High Street).

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

12/12A Wrecsam - Brymbo (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Brynteg, Pentre Broughton.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

14 Wrecsam - Brymbo (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, New Broughton, Southsea, Tanyfron.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

17 Wrecsam - Moss - Lodge (Wrexham Taxis)

21/21A Wrecsam - Brynhyfryd (ARRIVA)

Llwybr

Ffordd yr Wyddgrug / Ysbyty Maelor, Pendine, The Wheatsheaf.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

27 Wrecsam - Yr Wyddgrug (ARRIVA)

Llwybr

Ysbyty Maelor, The Wheatsheaf, Cefnybedd, Caergwrle, Leeswood.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

29 Wrecsam - Yr Wyddgrug (M&H Coaches)

Llwybr

Ysbyty Maelor, Caergwrle, Bwcle.

33/X33 Wrecsam - Llai (ARRIVA)

Llwybr

Rhosddu, Gwersyllt, Bradle.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

PC1/PC2 Southsea/Gatewen - Ystâd Diwydiannol Llai (Pat's Coaches)

34 Wrecsam - Trevalyn (Wrexham Taxis)

35 Wrecsam - Plas Goulbourne (ARRIVA)

Llwybr

Acton, Parc Borras, Sunningdale Estate.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

41A Wrecsam - Ystâd Diwydiannol Wrecsam (ARRIVA)

Llwybr

Smithfield, The Queensway, Pentre Maelor a Redwither.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

41B Wrecsam - CEM Berwyn (ARRIVA)

Llwybr

Queensway, CEM Berwyn.

Trwy Gorsaf Gyffredinol Wrecsam.

42F Wrecsam - Rhos-y-Madoc (Wrexham Taxis)

Llwybr

Gyfelia, Eyton, Erbistock.

45F Wrecsam - Bettisfield (Wrexham Taxis)

Llwybr

Ridleywood, Worthenbury, Tallarn Green a Horsemans Green.

X5 Wrecsam - Llangollen - Corwen (Lloyds Coaches)

Llwybr

Rhiwabon, Pont Adam a Albert Grove.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

X51 Wrecsam - Dinbych (ARRIVA)

Llwybr

Rhuthun a Llandegla.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam.

64 Llanarmon DC - Glyn Ceiriog - Llangollen (Llew Jones)

Llwybr

Y Waun a Froncysyllte.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

146 Wrecsam - Whitchurch (Pat's Coaches)

Llwybr

Marchwiel, Bangor is y Coed, Owrtyn, Penley.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL1 Wrecsam - Wrecsam trwy Maes-y-Dre (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Borras, Wrecsam trwy Maes-y-Dre.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL2 Wrecsam - Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Pentre Bach, Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

TL3 Wrecsam - Abenbury (Valentine Travel)

Llwybr

Wrecsam, Abenbury.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

T3 Wrecsam - Abermaw (Lloyds Coaches, TrawsCymru)

Llwybr

Llangollen, Corwen, Dolgellau.

Darperir bws mynediad hawdd fel arfer.

Trwy Gorsaf Rheilffordd Rhiwabon.

T12 Wrecsam - Machynlleth (Lloyds Coaches, Tanat Valley, TrawsCymru)

Llwybr

Croesoswallt, Y Trallwng a Y Drenewydd.

Defnyddir bws llaw isel ar y gwasanaeth fel arfer.

Hysbysebu