Image
""

Cyfeiriad ysgol

Heol y Parc
Rhiwabon
LL14 6LE

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mrs Nicola Booth
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: Eglwys Cymru a Gynorthwyir
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Sandra Hopkins
  • Corff Llywodraethol: Ysgol Gynradd y Santes Fair
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.

Swyddog cyswllt yr Heddlu

Image
""

PC Kim Jones
Ffôn: 0845 607 1002
Ffôn Symudol: 07854 333 990