Image
""

Cyfeiriad ysgol

Ffordd Pentref Hanmer
Hanmer
SY13 3DG

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mrs Gaynor Purcell
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: Eglwys Cymru a Gynorthwyir
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Lady Elizabeth Hanmer
  • Corff Llywodraethol: Gynorthwyir Hanmer
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Clwb brecwast: 8am - 8.50am

Derbyniadau Ysgol   Dyddiadau Tymor

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.