Image
""

Cyfeiriad ysgol

Ffordd Tywysog Siarl
Wrecsam
LL13 8TH

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mrs Claire Priest-Jones
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: Ysgol Gatholig Rufeinig
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Roy Dolan
  • Corff Llywodraethol: Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Anne
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Clwb brecwast: 8am - 8:55am

Clwb ar ôl Ysgol: 3pm - 6pm

Derbyniadau Ysgol   Dyddiadau Tymor

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.

Swyddog cyswllt yr Heddlu

PC Stuart Reeves

Ffôn: 01978 834237
Ffôn Symudol:  07974240487
Ebost: reeves.stuart@nthwales.pnn.police.uk