Image
""

Cyfeiriad ysgol

Tallarn Green
Malpas
SY14 7LJ

Ffôn
01948 770676
Ffacs
01948 770676

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mrs Fay Green
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: Eglwys Cymru wedi'i Reoli
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mrs Eirian Aslin
  • Corff Llywodraethol: Ffederasiwn Ysgolion Eglwysig Maelor
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Clwb Brecwast: 8am - 8:55am

Clwb ar ôl Ysgol: 3:15pm - 5:15pm Dydd Llun - Dydd Gwener

Derbyniadau Ysgol   Dyddiadau Tymor

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.