Image
""

Cyfeiriad ysgol

Ffordd Garth
Garth
Trefor
LL20 7UY

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mr Nathan Williams
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: AALl
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Mr Keith Sinclair
  • Corff Llywodraethol: Ffederasiwn Dyffryn Dyfrdwy
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Clwb brecwast: 8:15am - 9am

Derbyniadau Ysgol   Dyddiadau Tymor

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.

Swyddog cyswllt yr Heddlu

Image
""

PC Kim Jones
Ffôn: 0845 607 1002
Ffôn Symudol: 07854 333 990