Image
""

Cyfeiriad ysgol

Ffordd y Chwarel
Brynteg
LL11 6NB

Ffôn
01978 756398
Ffacs
01978 756480

Manylion yr ysgol

  • Pennaeth: Mrs Rachael Connell
  • Cyfrwng Iaith: Saesneg
  • Rheolir gan: AALl
  • Ystod oedran o: 3 at 11
  • Math o ysgol: Cynradd (meithrin a derbyn)
  • Cadeirydd y Llywodraethwyr: Y Cynghorydd Neil Rogers
  • Corff Llywodraethol: Brynteg - Ysgol Gynradd
  • Llywodraeth Cymru: Fy Ysgol Leol (dolen gyswllt allanol)

Gwybodaeth bellach

Clwb Brecwast: 8:00 - 8:30

Clwb ar ôl Ysgol Tiger: 3:00 - 5:30 (Dydd Llun - Dydd Iau) 3:00 - 4:30 (Dydd Gwener)

Derbyniadau Ysgol   Dyddiadau Tymor

Ysgol yn cau

Mae'r ysgol hon ar agor.

Swyddog cyswllt yr Heddlu

PC Stuart Reeves

Ffôn: 01978 834237
Ffôn Symudol:  07974240487
Ebost: reeves.stuart@nthwales.pnn.police.uk