Cliciwch ar yr ysgol i weld mwy o fanylion am gau’r ysgol.
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Saesneg yn unig: From Monday 29th June, Ysgol Pentre will only be open to the Bubbles of children having chance to 'Check in, Catch Up and Prepare' for Summer and September.   There will be further updates regarding September.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Saesneg yn unig: From Monday 29th June, Ysgol Pentre will only be open to the Bubbles of children having chance to 'Check in, Catch Up and Prepare' for Summer and September.   There will be further updates regarding September.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Ar agor
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Mi fydd ysgolion yng Nghymru yn ail agor o Ddydd Llun, y 29ain o Fehefin 2020, yn dilyn canllawiau gan Llywodraeth Cymru.

Mi fydd staff yr ysgol wedi cysylltu gyda Rhieni/Ofalwyr i gadarnhau'r trefniadau.

Edrychwn ymlaen i groesawu rhai o'r disgyblion yn ol o Ddydd Llun, y 29ain o Fehefin.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Please note that we are open for children of Key Workers.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Ar agor
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Saesneg yn unig: From Monday 29th June, Ysgol Pentre will only be open to the Bubbles of children having chance to 'Check in, Catch Up and Prepare' for Summer and September.   There will be further updates regarding September.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Mae'r ysgol ar agor i flynyddoedd penodol ar ddyddiau penodol:

Dydd Llun - Blwyddyn 10 a Phlant gweithwyr allweddol 

Dydd Mawrth - Blwyddyn 9 a Phlant gweithwyr allweddol 

Dydd Mercher- Blwyddyn 8 a Phlant gweithwyr allweddol 

Dydd Iau - Blwyddyn 7 a Phlant gweithwyr allweddol 

Dydd Gwener - Plant gweithwyr allweddol  yn unig (cofiwch ein defnyddio os nad oes dewis diogel arall ar gael i chi.)

 

Cofiwch fod angen rhoi gwybod i'r ysgol fod eich plentyn yn dymuno dychwelyd. 

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Ar agor
Disgrifiadau:

Mae’r ysgol yn dal i gefnogi teuluoedd fel ydan ni trwy’r gofid.

Mae’r ysgol yn ddechrau ail agor o’r 29ain Mehefin ynglŷn ag arweiniad Llywodraeth Cymru.

Mae rhieni \ cynhalwyr wedi cael llythrennau efo’r trefniadau ynglŷn â chinio a mynedfeydd i bob grŵp.

Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Dim digon o staff, Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Ar agor
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:
Dyddiad:
-
Rheswm:
Achos brys arall sy'n effeithio ar yr ardal o amgylch yr ysgol
Statws:
Wedi Cau'n Rhannol
Disgrifiadau:

Mae'r ysgol ar gau i fwyafrif y disgyblion.

Os yw'ch gwaith yn hanfodol i ymateb Covid-19, neu os ydych chi'n weithiwr allweddol fel y'i diffinnir gan y llywodraeth, dylech wneud trefniadau i'ch plentyn aros yn y gartref yn ddiogel. Os nad oes dewis arall diogel, bydd Ysgol y Rofft ar agor i ofalu am y plant hyn.

Bydd yr ysgol yn ailagor ar Fehefin 29 ar gyfer disgyblion sydd wedi archebu lle.