Mae pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar agor.