Dangos 10 o 22 digwyddiad.

Gweithdy Cyn-geni Sylfaenol

Mae’r gweithdy galw heibio 2 awr misol hwn yn agored i bob darpar riant/ gofalwr.  Dewch draw i’n gweithdy cyn-geni i ddysgu am:  

Date: 23 Mehefin 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Yr Hwb Lles

Nofio Dippers Bach (Plas Madoc)

Dyma raglen 7 wythnos ar gyfer rhieni/ gofalwyr plant rhwng 3 mis a 4 oed. Mae nofio babanod a chyn-ysgol yn ymwneud â datblygu cariad plentyn tuag at y dŵr, sgiliau echddygol a gallu, yn ogystal â hybu hyder yn y dŵr.

Date: 24 Mehefin 2024 10:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madoc

Tylino Babanod

Dyma grŵp 6 wythnos ar gyfer rhieni/  gofalwyr a’u babanod o enedigaeth.

Dewch draw i ddysgu rhywfaint o ddulliau tylino syml i helpu i gefnogi’r berthynas rhyngoch chi a’ch babi ac i brofi rhai o’r manteision posibl gan gynnwys:

Date: 25 Mehefin 2024 09:30 - 11:00
Lleoliad
Eglwys Gymunedol y Nasareaid Llai

Ystyried eich plentyn

Mae’r rhaglen 4 wythnos hon yn defnyddio gwybodaeth ac ymchwil am effaith gwrthdaro rhwng rhieni ar deuluoedd ac i helpu i gynyddu a chefnogi rhiant/gofalwyr i ddeall dylanwad perthnasoedd rhieni ar blant.

Date: 25 Mehefin 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Yr Hwb Lles

Siarad yn y Gartref (Mehefin)

Dyma grŵp hwyliog a rhyngweithiol 6 wythnos ar gyfer rhieni/ gofalwyr a’u plant 18 mis oed a hŷn.  

Cewch awgrymiadau defnyddiol ar gyfer cefnogi eich plentyn gartref, ac yna gallwch eu hymarfer trwy weithgareddau chwarae. Mae’r sesiynau yn cynnwys: 

Date: 26 Mehefin 2024 13:00 - 14:00
Lleoliad
Yr Hwb Lles

Aros a Chwarae (Plas Madoc)

Mae’r grŵp galw heibio hwn yn agored i rieni/ gofalwyr a’u plant 0-3 oed.

Date: 26 Mehefin 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madog

Byw Bywyd i’r Eithaf (Plas Madoc)

Mae’r cwrs 8 wythnos hwn i rieni/ gofalwyr yn archwilio hwyliau isel, straen a gwytnwch.

Date: 27 Mehefin 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madog

Nofio Dippers Bach (Plas Madoc)

Dyma raglen 7 wythnos ar gyfer rhieni/ gofalwyr plant rhwng 3 mis a 4 oed. Mae nofio babanod a chyn-ysgol yn ymwneud â datblygu cariad plentyn tuag at y dŵr, sgiliau echddygol a gallu, yn ogystal â hybu hyder yn y dŵr.

Date: 01 Gorffennaf 2024 10:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madoc

Tylino Babanod

Dyma grŵp 6 wythnos ar gyfer rhieni/  gofalwyr a’u babanod o enedigaeth.

Dewch draw i ddysgu rhywfaint o ddulliau tylino syml i helpu i gefnogi’r berthynas rhyngoch chi a’ch babi ac i brofi rhai o’r manteision posibl gan gynnwys:

Date: 02 Gorffennaf 2024 09:30 - 11:00
Lleoliad
Eglwys Gymunedol y Nasareaid Llai

Ystyried eich plentyn

Mae’r rhaglen 4 wythnos hon yn defnyddio gwybodaeth ac ymchwil am effaith gwrthdaro rhwng rhieni ar deuluoedd ac i helpu i gynyddu a chefnogi rhiant/gofalwyr i ddeall dylanwad perthnasoedd rhieni ar blant.

Date: 02 Gorffennaf 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Yr Hwb Lles