Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 2 o 2 digwyddiad.

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:

Groundwork North Wales 

info@groundworknorthwales.org.uk

Date: 18 Mehefin 2020 09:30 - 16:30
Lleoliad
3-4 Plas Power

Cinio Rhwydweithio yn Y Lleoliad yn y Parc

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle:
https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/networking-lunch-at-venue-in-the-parc/

Date: 17 Medi 2020 12:30 - 14:30
Lleoliad
Y Lleoliad yn y Parc