Dangos 10 o 55 digwyddiad.

Llyfrgell Rhiwabon Grwp Gwau a sgwrs

Mae Llyfrgell Rhiwabon yn cynnal sesiynau Sgwrs a Gwau bob Dydd Gwener 2yp - 4yp.  Felly os ydych yn hoffi gwau, crosiet neu croesbwyth neu unrhyw sgil wahanol yr hoffech rannu gyda'r grwp, dewch i gael sgwrs.

Date: 12 Awst 2022 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Rhiwabon

Crefftau’r Haf

Edrych am rhywbeth hwyliog i wneud dros wyliau’r haf? Dewch i Lyfrgell Cefn Mawr!

Crefftau i blant bob Dydd Llun 2pm-3pm

Ffoniwch Seren ac Anna 01978 820938, neu cefnmawr.library@wrexham.gov.uk i archebu eich lle.

Date: 15 Awst 2022 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr, Plas Kynaston
,
Lleoliad

Grwpiau Gwau a Chrosio (Cefn Mawr)

Awydd gwneud ffrindiau? Neu cyfarfod â hen ffrindiau? Dewch â'r hyn rydych chi'n gweithio arno, does dim angen profiad cyn belled â'ch bod chi'n gallu sgwrsio!

Mae'r grwpiau hyn yn ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, cyfnewid patrymau a rhannu syniadau.

Date: 15 Awst 2022 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr

Lego Clwb

Pob Dydd Mercher 3:15-4:00 AM DDIM Lego Clwb yn Llyfrgell Cefn Mawr

Diod a bisgedi yn gynwysedig
Yn addas ar gyfer oedran 4+
Blociau adeiladu ar gael i blant dan 4 oed yn dymuno mynychu

Date: 17 Awst 2022 15:15 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr

Grŵp darllen i oedolion (Cefn Mawr)

Grŵp darllen i oedolion

Ymunwch â’n grŵp darllen newydd i oedolion yn Llyfrgell Cefn Mawr. Rydym yn cyfarfod bob 4ydd ddyd Iau 2-3 y pnawn. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Date: 18 Awst 2022 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr

Amser stori a chân dwyieithog i fabanod

Amser stori a chân dwyieithog i fabanod gyda phaned i’r rhieni ar ôl
Bob Dydd Gwener yn ystod gwyliau’r hâf 10-10:30yb 
Am ddim

Date: 19 Awst 2022 10:00 - 10:30
Lleoliad
Llyfrgell Rhos

Llyfrgell Rhiwabon Grwp Gwau a sgwrs

Mae Llyfrgell Rhiwabon yn cynnal sesiynau Sgwrs a Gwau bob Dydd Gwener 2yp - 4yp.  Felly os ydych yn hoffi gwau, crosiet neu croesbwyth neu unrhyw sgil wahanol yr hoffech rannu gyda'r grwp, dewch i gael sgwrs.

Date: 19 Awst 2022 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Rhiwabon

Cornel Crefft (Botymau Cynfas)

Grwp crefft i oedolion efo gwahanol thema bob mis

Botymau Cynfas

Dysgwch sut i wneud crefft syml, creadigol i addurno'ch cartref.

Rhaid archebu lle. library@wrexham.gov.uk | 01978 292090

Am ddim!

Date: 19 Awst 2022 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Crefftau’r Haf

Edrych am rhywbeth hwyliog i wneud dros wyliau’r haf? Dewch i Lyfrgell Cefn Mawr!

Crefftau i blant bob Dydd Llun 2pm-3pm

Ffoniwch Seren ac Anna 01978 820938, neu cefnmawr.library@wrexham.gov.uk i archebu eich lle.

Date: 22 Awst 2022 14:00 - 15:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr, Plas Kynaston
,
Lleoliad

Grwpiau Gwau a Chrosio (Cefn Mawr)

Awydd gwneud ffrindiau? Neu cyfarfod â hen ffrindiau? Dewch â'r hyn rydych chi'n gweithio arno, does dim angen profiad cyn belled â'ch bod chi'n gallu sgwrsio!

Mae'r grwpiau hyn yn ffordd wych o ddysgu sgiliau newydd, cyfnewid patrymau a rhannu syniadau.

Date: 22 Awst 2022 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Cefn Mawr