Rydym wedi penderfynu dileu rhestrau ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir rhwng nawr ac Ebrill 30ain 2020. Bydd unrhyw ddigwyddiadau a restrir ar ôl y dyddiad hwn yn destun newid yn dibynnu ar sefyllfa Covid-19 (Coronavirus) a byddant yn cael eu hadolygu maes o law. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyflwyniadau digwyddiadau newydd hyd y gellir rhagweld.

Dangos 5 o 5 digwyddiad.

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni?

Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! 

Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig… yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd.

Date: 22 Tachwedd 2021 09:00 - 22 Rhagfyr 2021 17:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Hwyl yr ŵyl yn Llyfrgell Wrecsam y Nadolig hwn - Sesiynau crefft Nadolig

Sesiynau crefft Nadolig 1-2pm:

  • Dydd Llun 20 Rhagfyr Llusernau papur
  • Dydd Mercher 22 Rhagfyr Addurniadau torch

4+ oed, rhaid i rieni fod yn bresennol

Mae'r sesiynau am ddim ond mae'n hanfodol archebu lle

Date: 20 Rhagfyr 2021 13:00 - 14:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Hwyl yr ŵyl yn Llyfrgell Wrecsam y Nadolig hwn - Sesiynau crefft Nadolig

Sesiynau crefft Nadolig 1-2pm:

  • Dydd Llun 20 Rhagfyr Llusernau papur
  • Dydd Mercher 22 Rhagfyr Addurniadau torch

4+ oed, rhaid i rieni fod yn bresennol

Mae'r sesiynau am ddim ond mae'n hanfodol archebu lle

Date: 22 Rhagfyr 2021 13:00 - 14:00
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Hwyl yr ŵyl yn Llyfrgell Wrecsam y Nadolig hwn - Amser stori Nadoligaidd

Amser stori Nadoligaidd

  • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2-2.30 Stori a Chȃn
  • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 10-10.30 Amser Plant Bach

Nid oes angen archebu’r sessiwn hon

Date: 23 Rhagfyr 2021 14:00 - 14:30
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam

Hwyl yr ŵyl yn Llyfrgell Wrecsam y Nadolig hwn - Amser stori Nadoligaidd

Amser stori Nadoligaidd

  • Dydd Iau 23 Rhagfyr 2-2.30 Stori a Chȃn
  • Dydd Gwener 24 Rhagfyr 10-10.30 Amser Plant Bach

Nid oes angen archebu’r sessiwn hon

Date: 24 Rhagfyr 2021 10:00 - 10:30
Lleoliad
Llyfrgell Wrecsam