Dangos 10 o 253 digwyddiad.

Tylino Babanod (Hafod Y Wern)

Dyma grŵp 6 wythnos ar gyfer rhieni/  gofalwyr a’u babanod o enedigaeth.   Dewch draw i ddysgu rhywfaint o ddulliau tylino syml i helpu i gefnogi’r berthynas rhyngoch chi a’ch babi ac i brofi rhai o’r manteision posibl gan gynnwys:

Date: 22 Mai 2024 09:30 - 11:00
Lleoliad
Tim iechyd Dechrau’n Deg Hafod y Wern

Cymorth Cyntaf Plant a Babanod

Mae’r sesiwn hon ar gyfer rhieni/ gofalwyr sy’n dymuno teimlo’n fwy hyderus o ran sgiliau cymorth cyntaf plant a babanod a dysgu beth i’w wneud mewn argyfwng. 

Date: 22 Mai 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Yr Hwb Lles

Aros a Chwarae (Plas Madoc)

Mae’r grŵp galw heibio hwn yn agored i rieni/ gofalwyr a’u plant 0-3 oed.

Date: 22 Mai 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madog

Byw Bywyd i’r Eithaf (Plas Madoc)

Mae’r cwrs 8 wythnos hwn i rieni/ gofalwyr yn archwilio hwyliau isel, straen a gwytnwch.

Date: 23 Mai 2024 12:30 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madog

Gweithdy Cyn-geni Sylfaenol

Mae’r gweithdy galw heibio 2 awr misol hwn yn agored i bob darpar riant/ gofalwr.  Dewch draw i’n gweithdy cyn-geni i ddysgu am:  

Date: 23 Mai 2024 13:00 - 14:30
Lleoliad
Yr Hwb Lles

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Brynteg

Un o'r ffyrdd mwyaf hwylus o gymdeithasu ffrindiau yw ymuno â grŵp neu glwb.  Pam na ddewch draw i gwrdd â phobl fel chi i gael sgwrs am y pethau sy'n bwysig i chi dros baned da hen ffasiwn!  Gallwch ddod ag unrhyw brosiect crefft gyda chi, llyfr, cwis - neu'ch hun yn unig! 

Date: 23 Mai 2024 14:00 - 16:00
Lleoliad
Llyfrgell Brynteg

Babanod GroBrain (Plas Madoc)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr plant 1- 3 oed ac yn cynnwys pum sesiwn lle bydd y pynciau canlynol yn cael eu harchwilio:

Date: 24 Mai 2024 09:30 - 11:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madog

Clwb Cyfeillgarwch - Llyfrgell Coedpoeth

Dewch i ymuno â phobol fel chi i gael sgwrs am faterion sy'n bwysig i chi dros baned o de!

Date: 24 Mai 2024 14:00 - 16:00
Lleoliad
Plas Pentwyn

Diwrnod Hwyl Mombies Wrecsam

Diwrnod llawn hwyl i'r teulu cyfan i godi arian ar gyfer grŵp cefnogi rhieni lleol.

Date: 25 Mai 2024 10:00 - 16:00
Lleoliad
21 Stryt Poyser

Nofio Dippers Bach (Plas Madoc)

Dyma raglen 7 wythnos ar gyfer rhieni/ gofalwyr plant rhwng 3 mis a 4 oed. Mae nofio babanod a chyn-ysgol yn ymwneud â datblygu cariad plentyn tuag at y dŵr, sgiliau echddygol a gallu, yn ogystal â hybu hyder yn y dŵr.

Date: 27 Mai 2024 10:00 - 14:30
Lleoliad
Canolfan Hamdden Plas Madoc