Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 31 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
CYMHORTHYDD DOSBARTH LEFEL 2 (Un I Un), Ysgol Morgan Llwyd Addysg 10/12/2018 04/01/2019
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 07/12/2018 04/01/2019
Cymhorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 06/12/2018 14/12/2018
UWCH CYFREITHIWR (TÎM LLE) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 06/12/2018 14/12/2018
Hysbyseb Addysg 05/12/2018 17/12/2018
Cymhorthydd Gwybodaeth Penwythnos Tymhorol x2 Yr Amgylched a Chynllunio 05/12/2018 04/01/2019
Cymorthydd Addysgu Lefel 1 Addysg 04/12/2018 14/12/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 04/12/2018 21/12/2018
Glanhawr Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 03/12/2018 21/12/2018
ATHRO SGILIAU CYMDEITHASOL A CHYFATHREBU MEWN DARPARIAETH AG IDDO ADNODDAU MEWN YSGOL GYNRADD YN Y BRIF FFRWD - Ysgol Gynradd y Rofft Addysg 30/11/2018 14/12/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 Addysg 29/11/2018 17/12/2018
CYNORTHWYWYR GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 29/11/2018 10/12/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 28/11/2018 14/12/2018
Cymhorthydd Addysgu x 2 - YSGOL HEULFAN Addysg 28/11/2018 12/12/2018
Cymhorthydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 27/11/2018 14/12/2018
Gweithiwr Cymdeithasol – Gwasanaeth Maethu Parhaol Gofal Cymdeithasol i Blant 27/11/2018 14/12/2018
NGHANOLFANNAU TEULU Gofal Cymdeithasol i Blant 27/11/2018 14/12/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Canolfan Chwaraeon Ysgol Morgan Llwyd, Ffordd Cefn, Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 26/11/2018 14/12/2018
Gweithiwr Glanhau Parhaol-Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam Gwasanaethau Masnachol Wrecsam Cyf 26/11/2018 14/12/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol- Ysgol Plas Coch Tai a'r Economi 26/11/2018 14/12/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol, Tai a'r Economi 26/11/2018 14/12/2018
Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Plant Dan Ofal a Gadael Gofal Gofal Cymdeithasol i Blant 22/11/2018 04/01/2019
Cymhorthydd Cefnogi Busnes – Bwrdd Cynllunio Ardal (BCA) Rhanbarthol Gogledd Cymru ar Gamddefnyddio Sylweddau Cyllid 21/11/2018 04/01/2019
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 (Llawn Amser) Addysg 21/11/2018 10/12/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 Addysg 15/11/2018 10/12/2018
GLANHAWR WRTH GEFN Addysg 13/11/2018 17/12/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 4 Addysg 12/11/2018 13/12/2018
Gweinyddwr Systemau Gwybodaeth Rheoli, Gwasanaethau AD a Datblygu Sefydliadau Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 06/11/2018 28/12/2018
HEBRYNGWR CROESFAN YSGOL Yr Amgylched a Chynllunio 23/08/2018 31/12/2018
Athro Nofio Ysgolion x 2 Addysg 19/07/2018 14/12/2018
Hyfforddwr Achlysurol Addysg 24/01/2017 14/12/2018