Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Hysbysebu

Swyddi Arlein

Ceir 25 o swyddi gwag ar hyn o bryd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch nawr danysgrifio i dderbyn swyddi gwag newydd Cyngor Wrecsam drwy e-bost wythnosol?

Teitl y Swydd Adran Dyddiad Postio Dyddiadau Cau
GWEITHIWR PLANT A THEULUOEDD DECHRAU'N DEG Gofal Cymdeithasol i Blant 18/10/2018 02/11/2018
Athro / Athrawes Cyfnod Mamolaeth Addysg 17/10/2018 24/10/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 17/10/2018 02/11/2018
CYDLYNYDD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Addysg 16/10/2018 14/11/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (Cymorth Unigol) Addysg 16/10/2018 05/11/2018
Cynorthwyydd Arlwyo Parhaol Tai a'r Economi 16/10/2018 02/11/2018
Rheolwr Gwasanaeth (Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Chofrestru) Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid a Chorfforaethol Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 16/10/2018 12/11/2018
CYFREITHIWR GOFAL PLANT - Parhaol Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 16/10/2018 09/11/2018
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL TECHNEGOL Tai a'r Economi 16/10/2018 02/11/2018
Ymgynghorydd Cwsmeriaid (Digidol) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 15/10/2018 02/11/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 11/10/2018 26/10/2018
GLANHAWR YSGOL Addysg 10/10/2018 31/10/2018
2 x CYMORTHYDDION GORUCHWYLIO CANOL DYDD Addysg 10/10/2018 05/11/2018
Hysbyseb ar gyfer swydd Rheolwr Gwasanaethau Cofrestru Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 09/10/2018 26/10/2018
CYSYLLTIAD I'R YSGOL (CONTRACT 12 MIS) - Ysgol Maelor, Penley Addysg 09/10/2018 31/10/2018
Swyddog Gweinyddol Rhan amser – Lefel 2, Ysgol Bro Alun Addysg 09/10/2018 22/10/2018
Teleffonydd/ Derbynnydd (Dwyieithog – Cymraeg / Saesneg) Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 09/10/2018 26/10/2018
Swyddog Diogelu ac Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 08/10/2018 02/11/2018
GOFALWR MIN NOS Addysg 26/09/2018 26/10/2018
Ymgynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Corfforaethol a Gwasanaethau Cwsmeriaid 18/09/2018 02/11/2018
Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Cymdeithasol i Blant 29/08/2018 26/10/2018
Gyrrwr / Llafurwr Tai a'r Economi 29/08/2018 02/11/2018
Hysbyseb ar gyfer Swyddog Post Recriwtio - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Gofal Cymdeithasol i Blant 26/07/2018 02/11/2018
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 1 (CYMORTH UNIGOL) Addysg 29/09/2017 24/10/2018