Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amserlenni Bysiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi cynhyrchu’r amserlenni hyn fel rhan o’i ymroddiad i hyrwyddo cludiant cyhoeddus o’r fwrdeistref sirol ac o’i chwmpas.

Cynhwysir amserlenni ar gyfer yr holl wasanaethau lleol a gellir eu gweld a’u hargraffu mewn fformat syml a hawdd i’w ddefnyddio.

Mae’r amserlenni wedi’u trefnu yn ôl eu rhifau ac yn cynnwys gwybodaeth am y gwasanaeth, y prif leoedd sy’n cael eu gwasanaethu ac yn dangos amserlenni ar wahân ar gyfer gwasanaethau sy’n dod i mewn ac yn mynd allan o Wrecsam.

Ymwadiad: Gallai’r gwasanaethau a’r amseroedd a restrir ar y wefan hon newid ar fyr rybudd. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am unrhyw golledion, ddifrod neu anghyfleustra o ganlyniad i unrhyw anghywirdeb.

Prisiau teithio ar y bws

Yn anffodus fedrwn ni ddim rhoi prisiau penodol ar gyfer pob taith. Cysylltwch â'r darparydd cludiant perthnasol neu Traveline Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Taith Ardal Gweithredwr Côd
1

Wrecsam - Caer - Fersiwn PDF 152Kb
Gresfford -Marffordd -Pulford -Yr Orsedd - Lavister - Parc Busnes Y Gaer

ARRIVA


Llawr Isel


Rheilffordd

2 Wrecsam - Croesoswallt - Fersiwn PDF 45Kb
Rhostyllen - Johnstown - Rhiwabon -Plas Madoc - Acrefair - Rhosymedre - Newbridge - Lodgevale - Y Waun - Chirk Green - Weston Rhyn - St. Martin Moor - Ysbyty Gobowen - Gorsaf Rheilffordd Gobowen.
ARRIVA


Llawr Isel


Rheilffordd

2A Wrecsam - Croesoswallt - Fersiwn PDF 30Kb
Rhostyllen - Johnstown - Rhiwabon - Plas Madoc - Acrefair - Rhosymedre - Newbridge - Lodgevale - Y Waun - Chirk Green - Weston Rhyn
ARRIVA


Llawr Isel


Rheilffordd

2C Wrecsam - Cefn Mawr - Fersiwn PDF 33Kb
Rhostyllen - Johnstown - Rhiwabon - Plas Madoc - Rhosymedre - Cae Gwilym
ARRIVA


Llawr Isel

3 Wrecsam - Pen-y-Cae - Fersiwn PDF 32Kb
Rhostyllen - Ponciau - Rhos
ARRIVA


Llawr Isel

4/4a Wrecsam - Pen-y-Cae - Fersiwn PDF 24Kb
4 Pen-y-Cae via Rhostyllen Village a Pentre Bychan
4A Afoneitha via Johnston - Nant Parc a Ystad Moreton
ARRIVA


Llawr Isel

5 Wrexham - Llangollen - PDF format 64Kb
Rhostyllen - Johnstown - Ruabon - Plas Madoc - Acrefair & Trevor
ARRIVA


Llawr Isel

5 Wrecsam - Caer - Fersiwn PDF 41Kb
Holt - Farndon - Saighton
Stagecoach


Llawr Isel

7 Wrecsam - Parc Caia - Fersiwn PDF 27Kb
Ffordd Holt - Spring Lodge - Lôn Hullah - Ysgol Morgan Llwyd - Eden Drive
ARRIVA


Llawr Isel

8 Wrecsam - Parc Caia - Fersiwn PDF 32Kb
Hightown - Whitegate - Y Wern - Eden Drive
ARRIVA


Llawr Isel

11 Wrecsam - Mwynglawdd - Fersiwn PDF 46Kb
Ysbyty Maelor - New Broughton - Southsea - Coedpoeth (High Street)
ARRIVA


Llawr Isel


Ysbyty

12/12A Wrecsam - Brymbo - Fersiwn PDF - 22Kb
Ysbyty Maelor - New Broughton - Brynteg - Pentre Broughton
ARRIVA


Llawr Isel


Ysbyty

14

Wrecsam - Brymbo - Fersiwn PDF 37Kb
Ysbyty Maelor - New Broughton - Southsea - Tanyfron
ARRIVA


Llawr Isel


Ysbyty

17 Wrecsam - Moss/Lodge - Fersiwn PDF 20Kb
Ffordd y Lofa
Wrexham Taxis  
21/21A Wrecsam - Brynhyfryd - Fersiwn PDF 52Kb
Ffordd Yr Wyddgrug / Ysbyty Maelor – Pendine – The Wheatsheaf
ARRIVA


Llawr Isel


Ysbyty

26/ 27 Wrecsam - Y Wyddgrug - Fersiwn PDF 44Kb
Ysbyty Maelor - Pendine - The Wheatsheaf - Cefnybedd - Caergwrle - Leeswood
ARRIVA


Llawr Isel


Ysbyty

28 Wrecsam - Fflint - Fersiwn PDF 17Kb
Ysbyty Maelor - Hôb - Bwcle - Yr Wyddgrug
Townlynx


Llawr Isel


Ysbyty

33 Wrecsam - Llay - Fersiwn PDF 64Kb
Rhosddu - Gwersyllt - Bradle
ARRIVA


Llawr Isel

PC1/ PC2 Southsea - Ystâd Diwydiannol Llai - Fersiwn PDF 49Kb
Brynteg - Gwersyllt - Bradle
Pat’s Coaches  
34 Wrecsam - Trevalyn - Fersiwn PDF 38Kb
Burton
Wrexham Taxis  
35 Wrecsam - Plas Goulbourne - Fersiwn PDF 20Kb
Acton - Parc Borras - Ystâd Sunningdale
Arriva


Llawr Isel

40 Wrecsam – Yr Wyddgrug - Fersiwn PDF 29Kb
Wrecsam – Yr Wyddgrug (via) Llanfynydd & Treuddyn
Townlynx


Llawr Isel

41 Wrecsam - Ystad Diwyddiannol Wrecsam - Bangor Is Y Coed - Fersiwn PDF 20Kb
Smithfield - The Queensway - Pentre Maelor - Rhyd fudr
Arriva


Llawr Isel

42 Wrecsam/Wrexham – Stockwell Grove (via Y Werddon/Island Green) - PDF format 42Kb

Wrexham Bus Station - Island Green Hightown - Stockwell Grove

Arriva


Low Floors

42F Wrecsam - Rhos Y Madoc - Fersiwn PDF 37Kb
Wrecsam - Rhos Y Madoc, via Gyfelia, Eyton & Erbistock
Wrexham Taxis  
44 Wrecsam/Wrexham - Barkers Lane (via Garden Village - PDF format 42Kb

Wrexham Bus Station - East Avenue Shops Garden Village - Snowdon Drive - Barkers Lane

Arriva 


Low Floors

45F Wrecsam – Bettisfield - Fersiwn PDF 39Kb
Wrecsam – Bettisfield, via Ridleywood, Worthenbury, Tallarn Green & Horsemans Green
Wrexham Taxis  
47F Wrecsam – New Brighton - Fersiwn PDF 37Kb
Wrecsam – New Brighton, via Talwrn, Legacy, Aber-oer & The Wern
Wrexham Taxis  
X5 Wrecsam – Llangollen - Corwen - Fersiwn PDF 14Kb
Rhiwabon Pont Adam, & Albert Grove
Coastline Taxis


Llawr Isel


Ysbyty

X51 Wrecsam – Rhuthun – Dinbych - Fersiwn PDF 31Kb
Llandegla
Arriva


Llawr Isel


Ysbyty

64 Llanarmon DC - Glyn Ceiriog - Llangollen - Fersiwn PDF 62Kb
Y Waun - Froncysyllte
Tanat Valley Coaches


Llawr Isel


Rheilffordd

146 Wrecsam - Eglwys Wen - Fersiwn PDF 21Kb
Marchwiel - Bangor Is Y Coed - Owrtyn - Penley
Pats Coaches


Llawr Isel

TL1 Wrecsam - Wrecsam trwy Faes-Y-Dre - Fersiwn PDF 16Kb
 Wrecsam – Borras – Wrecsam trwy Faes-Y-Dre
Valentine Travel


Llawr Isel

TL2 Wrecsam - Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa - Fersiwn PDF 14Kb
Wrecsam – Pentre Bach – Wrecsam trwy Penybryn a Bryn Offa
Valentine Travel


Llawr Isel

TL3 Wrecsam - Adenbury - Fersiwn PDF 17Kb
Wrecsam – Abenbury
Valentine Travel


Llawr Isel

T3 Wrecsam - Abermaw - Fersiwn PDF 55Kb
Llangollen - Corwen - Dolgellau
Lloyds Coaches, TrawsCymru


Llawr Isel


Rheilffordd

T12 Wrecsam - Machynlleth - Fersiwn PDF 20Kb
Croesoswallt - Y Trallwng - Y Drenewydd
Lloyds Coaches & Tanat Valley Coaches


Llawr Isel


Rheilffordd

Côd

Gweithredwyd gan Ysbyty Maelor Wrecsam

Defnyddir bws llaw isel ar y gwasanaeth fel arfer

Trwy Gorsaf Tren