Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 17 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Creu Cardiau Nadolig

Creu Cardiau Nadolig. Dewch i greu eich cerdyn cyfarch eich hun. Sesiynau o 10.30 yng nghapel y gorllewin.

Lleoedd: Wrexham Cemetery, West Chapel, Ruabon Road, Wrexham
Dyddiad: 21/10/2018
Amseroedd: From 10.30am

Addas ar gyfer All. Children must be accompanied

Cyswllt John Whittaker ar 07753771645 neu ebost john.whittaker@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07753771645 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Donations to Cemetery Friends Group

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12088

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12077

Gweithdy brandio a marchnata

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle. Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw. Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt eisoes. Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel: •Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad? •Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd? •Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata? •Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn? •Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein. Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma. Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 09:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12055

Rhy Uchel, Rhy Isel

Mae’n wych gweithio ar eich liwt eich hun oherwydd gallwch godi pa bris bynnag yr ydych ei eisiau am eich gwasanaeth. Felly, faint ydych chi’n ei godi? Sut ydych chi’n penderfynu beth yw gwerth eich gwaith? Yn y gweithdy yma byddwn yn edrych ar weithio llawrydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan edrych ar elfennau tebyg a gwahaniaethau yn y technegau prisio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-price-isnt-right/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12056

Parc Stryt Las – Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11657

SharePoint - Ffurflenni Papur a Systemau Rheoli Ansawdd ISO

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12063

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2BD
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 17:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £834 – £954

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12066

DYFODOL DIGIDOL 2018

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, LL11 2AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 to 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ZONE Enterprise Hub ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12068

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhy Pawb

Rydym wrth ein boddau i groesawu Deuawd Clasurol HH i arddangosfa Cerddoriaeth Fyw Tŷ Pawb yr wythnos hon, a fydd yn arddull unigryw o gerddoriaeth i Wrecsam. Mae John Hosking ac Olivia Hunt yn gerddorion adnabyddus yng Ngogledd Cymru (a thu hwnt) ac rydym yn falch y byddant yn perfformio datganiad ar gyfer rhaglen Harpsichord, Piano aa llais. Mae eu rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan William Byrd, Andrew LLoyd Webber ac Antonio Vivaldi. Sioe Gerddoriaeth Fyw arbennig iawn yn Nhŷ Pawb.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Chester Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12086

Twf Busnes Straen Am Ddim - Rhyddhau'r Potensial yn Eich Busnes

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL112AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 06:45 – 08:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Action Coach - Jeff Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12062

Blwyddyn Darganfod 2019

Byddwn yn ol ar y ffordd ym mis Medi a mis Hydref gyda chyfres o sioeau teithiol i weld sut y gallwch weithio gyda ni ar Flwyddyn Darganfod yn 2019. Gallwch ddysgu am y cynlluniau diweddaraf ar gyfer ein thema marchnata yn 2019 a byddwn yn rhoi blas ar y calendr cynnwys a deunydd creadigol yr ymgyrch ar gyfer y flwyddyn. Byddwn hefyd yn rhannu newyddion o sut rydym yn symud tuag at fwy o integreiddio digidol rhwng ein gwefannau twristiaeth a busnes drwy'r prosiect newydd a chyffrous - Porth Digidol Cymru. Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan! Bydd siaradwyr gwadd yn cynnwys awdur teithio, fydd yn cynnig awgrymiadau ynghylch y math o wybodaeth sydd ei hangen ar y cyfryngau ar gyfer erthyglau teithio, a siaradwr o’r diwydiant twristiaeth lleol a fydd yn rhannu ei brofiad o weithio gyda Croeso Cymru. Bydd arddangosfa bwyd a diod o Gymru ar gael gydol y dydd. Bydd cyngor busnes am ddim hefyd ar gael yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Bydd sefydliadau sy'n mynychu’r clinigau busnes di-dâl yn cynnwys: •Croeso Cymru – Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth; Sicrhau Ansawdd •Busnes Cymru •Cyflymu Cymru i Fusnesau •Cymraeg Byd Busnes - menter Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bach gydag ystod eang o wasanaethau cymorth, gan gynnwys cyfieithu bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim •Banc Datblygu Cymru •Awdurdodau lleol (lle bo modd) •Cadwch Gymru’n Daclus Bydd y digwyddiadau’n dechrau am 9.30 am ac yn gorffen am 4.00 pm – darperir cinio ysgafn. Bwciwch nawr Mae llefydd yn brin oherwydd maint y lle. Er mwyn i gymaint o fusnesau â phosib allu dod, rydyn ni’n gofyn yn garedig ichi beidio â gofyn inni gadw mwy na dau le ar gyfer pob busnes/sefydliad. Cofiwch, bydd angen ichi archebu ar wahân ar gyfer pob person.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Wrexham, LL13 8BB
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Visit Wales ar neu ebost quality.tourism@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/year-of-discovery-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12057

Ras hwyl zombie 5k Llandegla

Os ydych yn mwynhau rhedeg a rasio trwy'r goedwig, dewch i ymuno ar ras hwyl 5k zombie yn Llandegla. Dewch gyda'ch ffrindiau i gael profiad bythgofiadwy,llawn cyffro, ac i weld os gallwch ddianc o'r zombies. Mi fydd bagiau llawn anrhegion ar gael ar y diwrnod. Fedrwch chi oroesi'r zombie datguddiad?

Lleoedd: Coed Llandegla Forest, Ruthin Rd, Llandegla, Wrexham LL11 3AA
Dyddiad: 28/10/2018
Amseroedd: 16:30

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt John Edwards ar 07595420709 neu ebost macrocycle4fitness@gmail.com

Gwefan: https://m.facebook.com/events/295454054351274 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £9 - £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11939

Darganfod // Discover

Mae penwythnos o ddarganfod gwyddonol yn dod i Wrecsam. Penwythnos llawn darlithoedd, perfformiadau, arddangosiadau a gweithgareddau ymarferol yn dathlu rhyfeddodau gwyddoniaeth.

Bydd DARGANFOD//DISCOVER yn digwydd mewn lleoliadau ar draws canol tref Wrecsam o ddydd Gwener 26ain tan ddydd Sul 28ain o Hydref. Gyda chymysgedd o ddigwyddiadau yn ystod y dydd a gyda'r nos, ei nod yw cynnig rhywbeth i bawb, o blant a theuluoedd i amaturiaid ac arbenigwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd o wyddoniaeth.

Mae'r digwyddiad, a noddwyd yn garedig gan Wockhardt UK, yn cael ei drefnu gan wirfoddolwyr Cangen Gogledd Cymru o'r British Science Association (Cymdeithas Gwyddoniaeth Prydain) ynghyd â phartneriaid cyflenwi Techniquest Glyndŵr, Tŷ Pawb, Undegun, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Hwb Menter Wrecsam.

Lleoedd: Techniquest Glyndwr Pop-up, Ty Pawb, Wrexham Enterprise Hub, Un Deg Un
Dyddiad: gan 26/10/2018 i 28/10/2018
Amseroedd: Various

Addas ar gyfer All Ages / Pob Oed

Cyswllt Hannah Marubbi ar 01978 293400 neu ebost contact@darganfod-discover.com

Gwefan: http://www.darganfod-discover.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Various

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12071

Clwb Celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 22/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00 - 12:00

Addas ar gyfer 7 - 11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292143 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6 per session (£4 for siblings)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12030

Tylino Babi ABC

Dewch i ddysgu technegau tylino ar gyfer eich babi - ffordd hyfryd o ddod i nabod eich gilydd yn ystod yr wythnosau cyntaf. Bydd y sesiynau'n ddwy-ieithog (Cymraeg a Saesneg). Rydym yn canu hwiangerddi er mwyn creu awyrgylch diogel a hudol i chi a'ch babi. Nid yw'n broblem os ydy'r babanod angen eu bwydo, neu eisiau cysgu yn ystod y sesiynau - rydym yn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddysgu'r technegau tylino! Cost cwrs 6 wythnos yw £40, mae hyn yn cynnwys cerdyn wedi lamineiddio gyda'r technegau i chi ddefnyddio adre'. Gall babi fynychu o enedigaeth hyd 12 mis oed. Dyma ffordd delfrydol o ddod i adnabod eich baban yn yr wythnosau cyntaf, ac mae Mamau yn dueddol o wneud ffrindiau newydd wrth ddod i'r dosbarthiadau hefyd! Rhaid cadw lle o flaen llaw - anfonwch neges breifat ar y dudalen FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 10:45

Addas ar gyfer 0-12 months

Cyswllt Morgan Thomas ar 07484 88 35 30 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £40.00 for six weeks

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12017

Ioga babi

Cwrs 6 wythnos ioga babi ABC i fabanod rhwng tua 3 mis i 9 mis - £36 (neu £8 yr wythnos). Awr ymlaciol yn cynnwys ymarferion ioga, caneuon ac hwyl! Mae'r symudiadau yn helpu babanod symud tuag at y cam datblygiad nesaf ac yn cefnogi mamau i wella'u osgo, adeiladu cryfder a dysgu sut i ymlacio. Rydych yn siwr o gael hwyl gyda'ch babi a gofalu am eich corff ar yr un pryd! Anfonwch neges breifat ar FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30 i gadw eich lle

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 09:15

Addas ar gyfer 3-9 months

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30

Gwefan: http://bethan@abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £36.00 or £8.00 per week

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12016

Clwb celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 15/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00-12:00

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6.00 siblings £4.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12018