Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen I Roi Gwybod Am Gasgliad Sbwriel A Fethwyd

Mae’r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod i ni am gasgliad sbwriel a fethwyd yn unig. Os hoffech wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny gan ddefnydio ffurflen atborth y wefan.

Os yw’r Cyngor ar fai, fe awn yn ôl i gasglu’r bin cyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf.  Os yw’r cwsmer ar fai bydd y bin yn cael ei gasglu gyda’r casgliad arferol nesaf.

Llenwch yr adrannau isod gan roi gwybodaeth yn y blychau priodol a phwyswch y botwm CYFLWYNO i anfon eich gwybodaeth. 

Mae’r rhannau sydd wedi’u marcio â * yn orfodol a rhaid i chi eu llenwi.  Gofynnwn i chi lenwi’r rhannau hyn fel y gallwn gysylltu â chi os nad ydym yn gallu prosesu eich cais neu os nad yw’r wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi’n glir neu’n gyflawn.

Eich Manylion

Rhowch y manylion canlynol i’n helpu i brosesu eich cais:

Manylion y casgliad

Helpwch ni gyda’ch ymholiad trwy lenwi’r manylion isod am y casgliad a fethwyd:

A wnaethoch chi adael eich bin allan yn y lle cywir ar yr amser cywir?
;

Pryd mae’ch diwrnod casglu arferol?:
; ; ; ; ;

Dywedwch wrthym pa gasgliad a fethwyd:

Hidlwr SbamBydd y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi’n cael ei thrin yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Pwyswch y botwm CYFLWYNO isod.