Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013

Mae cyflwyno Deddf Delwyr Metel Sgrap 2013 wedi creu cyfundrefn rheoleiddio diwygiedig ar gyfer diwydiannau ailgylchu metel sgrap a datgymalu cerbydau. Bellach mae'n rhaid i unrhyw un sy'n dymuno gweithredu fel deliwr metel sgrap gael trwydded i wneud hynny.

Llenwi ffurflen gais Drwydded Safle

Llenwi ffurflen gais Drwydded Casglu

Mae metel sgrap yn cynnwys:

Deliwr metel sgrap yw:

NID YW gwerthu metel sgrap fel deunydd dros ben neu fel sgil-gynnyrch eitemau gweithgynhyrchu yn cael ei ystyried fel delio metel sgrap.

Mae dau fath o drwydded (pob un yn ddilys am dair blynedd).

Trwydded safle - yn awdurdodi deiliad i gynnal busnes mewn safle(oedd) a nodir yn y drwydded.

Casglwyr Trwydded - yn awdurdodi deiliad i redeg busnes casglu symudol.

Os hoffech chi wneud cais am Drwydded Safle dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013, bydd yn rhaid i chi:

Os hoffech chi wneud cais am Drwydded Casglu dan Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013, bydd yn rhaid i chi: