Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Polisi Trwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Datganiad Polisi Trwyddedu

Ionawr 2016-2020

Yn unol â deddfwriaeth, a chanllawiau a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dan Adran 182 y Ddeddf, rhaid i'r Awdurdod Trwyddedu yn adolygu ei bolisi bob pum mlynedd a chyhoeddi datganiad polisi hwnnw.

Bwriad y Polisi Trwyddedu yw rhoi gwybod i ymgeiswyr a thrigolion am y ffordd y bydd yr Awdurdod Trwyddedu yn gwneud penderfyniadau trwyddedu a sut y bydd safleoedd trwyddedig yn debygol o gael hawl i weithredu mewn modd fydd yn hyrwyddo’r amcanion trwyddedu.