Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Braf Bob Nos Wrecsam

Mae Braf Bob Nos yn gynllun achredu cenedlaethol a gefnogir gan y Swyddfa Gartref a'r diwydiant diodydd a’i brif bwrpas yw hyrwyddo rheolaeth a defnydd cyfrifol o alcohol mewn eiddo trwyddedig.

Cafodd ei dreialu ym Manceinion yn 2003, ac mae’r arbrawf peilot wedi profi iddo wella safonau Economi Gyda'r Nos, ac mae safleoedd nawr yn cystadlu am eu lle i gymryd rhan. Mae 75 o drefi a dinasoedd ar draws y DU wedi mabwysiadu'r cynllun erbyn hyn, yn ogystal â sawl lleoliad arall ar draws y byd. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bbnuk.com

Anogir pawb sy'n cymryd rhan i weithredu'n gyfrifol a chymryd balchder yn eu safle a'u hamgylchiadau, a thrwy wneud hynny, gallent dalu'n ôl i'w tref a'u cymunedau lleol.

Lansiwyd Cynllun Braf Bob Nos Wrecsam am y tro cyntaf yn 2013.

Cefnogir y cynllun gan y Cyngor a’n partneriaid yng Ngwasanaeth Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae’r cynllun yn agored i eiddo trwyddedig yn ardal canol y dref ar hyn o bryd.

Bydd Safleoedd sy’n cymryd rhan yng Nghynllun Gwobrwyo Braf Bob Nos yn cael eu harchwilio gan aseswyr cymwys ac, os ydynt yn llwyddiannus, cânt eu derbyn yn aelod achrededig o’r cynllun ac yn ennill gwobr Aur, Arian neu Efydd. Caiff y safleoedd gorau eu beirniadu gan banel annibynnol, a fydd yn dewis enillwyr i'r categorïau canlynol.

Cynhelir seremoni gwobrwyo yn flynyddol i gloi’r flwyddyn er mwyn dathlu llwyddiant bob un o’r safleoedd.