Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Maeryddiaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ethol Maer i wasanaethu am flwyddyn. Mae blwyddyn y Maer bob amser yn brysur ac mae’n cynnwys pum digwyddiad dinesig ffurfiol: Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, Dawns Elusennol, y Gwasanaeth Coffa Blynyddol, Penwythnos Aduniad Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru ac Ymweliad Dinesig â’r Eglwys.

Yn ogystal â’r digwyddiadau dinesig mwy ffurfiol, bydd y Maer fel arfer yn bresennol mewn hyd at 400 o ddigwyddiadau yn ystod y Flwyddyn Faerol.

Y Maer ar gyfer 2018/2019 yw’r Cynghorydd Andy William yng nghwmni ei Maeres Beverley Williams.

Ar ddechrau’r flwyddyn, gall y Maer enwi elusen neu elusennau a fydd yn derbyn yr elw a wneir yn ei ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn. Digwyddiadau:

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae elusennau lleol wedi derbyn nifer o filoedd o bunnoedd o ganlyniad i gronfa elusennol y Maer. Yn ogystal â’r elusennau a enwebir, mae’r Maer yn ystyried pob cais am roddion a wneir gan unigolion anghenus ac achosion teilwng eraill.