Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau'r Nadolig

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno. Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Ffurflen Gais Beth sy’n Digwydd

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Lleoedd: Llyfrgell Y Waun/Chirk Library

Dyddiad: o 11/09/2018 i 31/12/2018

Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm

Addas ar gyfer: 0 - 5

Cyswllt: Llyfrgell Y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu Ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni? Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig…ô yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd! Croeso i blant o bob oed

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library

Dyddiad: o 26/11/2018 i 21/12/2018

Amseroedd: Amser Agor Arferol/Normal Opening Times

Addas ar gyfer: Pob oedran/All ages

Cyswllt: Emily Ashworth ar 01978 292090 neu Ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Llwybr Ffenestr Adfent Bwlchgwyn

Dewch o hyd i ffenestri'r Nadolig ym Mwlchgwyn. Datgelir ffenestr newydd wedi'i addurno ar bob dydd o'r Adfent (1-24 Rhag). Mae canllawiau a mapiau llwybrau ffenestri ar gael o Ysgol Bwlchgwyn, Tafarn Kings Head, Christ Church yn gyfnewid am gyfraniad bach tuag at Ysgol Bwlchgwyn. Mae tafarn Kings Head ar agor ar gyfer diodydd a bwyd gyda'r nosweithiau, beth am gyfuno'ch ymweliad gyda lluniaeth cyn ac ar ôl cwblhau'r llwybr.

Lleoedd: Bwlchgwyn

Dyddiad: o 06/12/2018 i 05/01/2019

Amseroedd: Unrhyw amser | Any time

Addas ar gyfer: Pob oedran | All ages

Cyswllt: Mary Hext ar 01978 269451 neu Ebost mary@hext.com

Pris Tocyn: Am ddim | Free

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 10/12/2018 i 14/12/2018

Amseroedd: 2pm - 6pm

Addas ar gyfer: Plant o phob oedran

Cyswllt: Claire Luckcock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Gweithdy Torch Nadolig

Ynumwch â artist blodau Katie Hudson mewn gweithdy gwych yn Tŷ Pawb. Gan ddefnyddio celyn, aeron a deiliach, dysgwch sut i wneud torch Nadolig hyfryd eich , yn berffaith ar gyfer tymor y Nadolig. £30 i gynnwys yr holl ddeunyddiadau, te, choffi a mins peis. I archebu lle - 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 12/12/2018 i 14/12/2018

Amseroedd: 12.00pm - 2.30pm

Addas ar gyfer: 16+

Cyswllt: Gareth Thomas ar 01978 292147 neu Ebost gareth.thomas@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 292144
Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £30

Pentref Nadolig Wrecsam

Bwyd Nadoligaidd, nwyddau wedi eu gwneud a llaw, lluniaeth a bar ar y safle; i gyd wrth ymyl theepee hudol llawn cerddoriaeth fyw, adloniant a phaentio wyneb.

Lleoedd: Llwyn Isaf, Wrecsam

Dyddiad: o 14/12/2018 i 16/12/2018

Amseroedd: Gwener / Friday 12:00 - Sul / Sunday 4:00pm

Addas ar gyfer: Pob oedran/All ages

Cyswllt: Claire Luckock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 15/12/2018 i 16/12/2018

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer: Plant o phob oedran

Cyswllt: Claire Luckock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Digwyddiad Nadolig

Hoffai Cyfeillion Moss Valley a Phartneriaeth Cymuned Brychdyn eich gwahodd i ymuno a ni yn ein Groto o chwith Siôn Corn, Reidio ar ful, Canu Carolau, Crefftau Nadoligaidd, Lluniaeth ysgafn, Cystadleuaeth ‘Santa Paws’ i ganfod y ci gyda'r wisg orau. Dewch a rhodd I'R GRONFA FWYD, dyna'i gyd, a chewch ddod i ddweud helo wrth Siôn Corn!

Lleoedd: Dyffryn Moss | Moss Valley

Dyddiad: o 16/12/2018 i 16/12/2018

Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer: Pawb | All

Cyswllt: countryparks ar 01978 763140 neu Ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhodd i’r gronfa fwyd/Donation for the food bank

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 17/12/2018 i 21/12/2018

Amseroedd: 2pm – 6pm

Addas ar gyfer: Plant o phob oedran

Cyswllt: Claire Luckock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

 Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Ty Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT!

Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:*

IGNACIO LOPEZ
CALLUM OAKLEY
a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES

7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Market St., Wrexham, LL13 8BB

Dyddiad: o 21/12/2018 i 21/12/2018

Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer: 16+

Cyswllt: Morgan Thomas ar 01978 292144 neu Ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk
Swyddfa Bocs: 01978 292144
Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685

Pris Tocyn: £10

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 22/12/2018 i 23/12/2018

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer: Plant o phob oedran

Cyswllt: Claire Luckock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50

Groto Siôn Corn

Gall y rhai bychain gyfarfod Siôn Corn yn ei ogof a derbyn rhodd arbennig.

Lleoedd: Tŷ Pawb

Dyddiad: o 24/12/2018 i 24/12/2018

Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer: Plant o phob oedran

Cyswllt: Claire Luckock ar 01978 292538 neu Ebost Claire.luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £4.50