Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau a be sy’n newydd

Beth Sy'n Newydd

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau yn ein llyfrgelloedd drwy’r flwyddyn, a bydd manylion amdanynt I’w gweld yma. Cofiwch hefyd edrych ar ein tudalennau ar Facebook a Twitter am y digwyddiadau diweddaraf.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Venue: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dates: 06/01/2017 to 23/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 5-11

Contact llay library on 01978855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 06 January 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Monday 2pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Tuesday 2pm - 4pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Venue: Gwersyllt Resource Centre
Dates: 31/08/2017 to 31/08/2019
Time: Thursday 9.30 - 12.30

This is event is suitable for All ages

Contact Gwersyllt Library on 01978 722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 31 August 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 28/09/2017 to 29/11/2018
Time: 2-3pm

This is event is suitable for 16+

Contact Lynda Davies on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: Free

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Venue: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dates: 05/10/2017 to 06/12/2018
Time: 2.15 - 4.15pm

This is event is suitable for 16+

Contact Carol Jones on 01978 759523 or email Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 759523

Ticket Price: £2

Date event submitted: 13 September 2017 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Venue: Llay Library
Dates: 26/10/2017 to 20/12/2018
Time: 1.00-3.00pm

This is event is suitable for adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library'wrexham.gov.uk

Ticket Price: free

Date event submitted: 04 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

This is event is suitable for under 5

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of Charge

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

This is event is suitable for Under 8

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free of Charge

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Venue: Chirk Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 1-2.15

This is event is suitable for 0-3

Contact Rosie Marubbi on 01978 820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 16 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 3.30-4.30

This is event is suitable for 4+

Contact Rosie Marubbi on 01978 820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: 50p per child

Date event submitted: 16 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Venue: Wrexham Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2018
Time: 2.30-4pm

This is event is suitable for 16+

Contact Debbie Williams on 01978 292090 or email debbie.williams@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Venue: Cefn Mawr Library
Dates: 01/01/2018 to 31/12/2019
Time: 2.30-4.30

This is event is suitable for Any

Contact Rosie Marubbi on 01978820938 or email cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Venue: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dates: 10/01/2018 to 12/12/2018
Time: 1.00 - 3.00pm

This is event is suitable for Adult

Contact Llay Library on 01978 855100 or email llay.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 04 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Venue: Coedpoeth Library
Dates: 23/01/2018 to 27/11/2018
Time: 2 - 3pm

This is event is suitable for Adult

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 02 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Venue: Coedpoeth Library
Dates: 06/02/2018 to 04/12/2018
Time: 3.30 - 4.15pm

This is event is suitable for 3 - 8 YEARS

Contact Coedpoeth Library on 01978 722920 or email coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: FREE

Date event submitted: 02 January 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Venue: Gwersyllt Library
Dates: 15/02/2018 to 31/12/2020
Time: Fridays 2pm to 5pm

This is event is suitable for Adult

Contact Gwersyllt Library on 01978722890 or email gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 15 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Venue: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dates: 07/03/2018 to 06/03/2019
Time: 2.15yp/pm

This is event is suitable for Oedolion/Adults

Contact LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library on 01978 822002 or email ruabon.library@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 822002

Ticket Price: Am Ddim/Free

Date event submitted: 19 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Cynfnewid Jigsos

MAE CROESO I CHI DDOD Â CH JIGSOS CYFLAWN NAD YDYCH EU ANGEN A CHYFNEWID AM UN ARALL. Ar gael yn ystod oriau agor

Venue: Chirk Library
Dates: 01/05/2018 to 21/12/2018
Time: During opening hours. Ar gael yn ystod oriau agor.

This is event is suitable for All

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 30 April 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11718

Stori a Chan yn Llyfrgell Wrecsam bob pnawn ddydd iau 2-23.30pm

Sessiwn stori a Chan yn Llyfrgerll Wrecsam bob pnawn ddydd Iau 2 - 2.30pm

Venue: Wrexham Library
Dates: 07/06/2018 to 20/12/2018
Time: 2 - 2.30pm

This is event is suitable for under 5's

Contact Nia Davies on 01978292090 or email Nia.Davies@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090

Ticket Price: free

Date event submitted: 04 May 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11737

Amser stori a chan (9 dan 5 oed - Dydd Mercher)

Amser stori a chan

Venue: Chirk Library
Dates: 11/09/2018 to 31/12/2018
Time: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

This is event is suitable for 0 - 5

Contact Chirk Library on 01691 772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 August 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11931

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Venue: Chirk Library
Dates: 11/09/2018 to 31/12/2018
Time: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

This is event is suitable for 0 - 5

Contact Chirk Library on 01691 772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 14 August 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11932

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Venue: Wrexham Library
Dates: 12/09/2018 to 17/07/2019
Time: Wednesdays 4-5pm

This is event is suitable for 8-10

Contact Emily Ashworth on 01978 292604 or email emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Box Office: 01978 292090 - advanced booking is required

Ticket Price: 50p

Date event submitted: 14 September 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Venue: Chirk Library
Dates: 15/09/2018 to 20/12/2018
Time: Every Thursday 2.15p.m. - 4.15p.m.

This is event is suitable for All

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free

Date event submitted: 20 August 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11941

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur (Bob Dydd Gwener)

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Venue: Chirk Library
Dates: 09/11/2018 to 21/12/2018
Time: 2.00 p.m. Every Friday | Bob Dydd Gwener

This is event is suitable for Adult

Contact Chirk Library on 01691772344 or email chirk.library@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free | Am Ddim

Date event submitted: 22 February 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni? Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig…ô yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd! Croeso i blant o bob oed

Venue: Wrexham Library
Dates: 26/11/2018 to 21/12/2018
Time: Normal opening times

This is event is suitable for All ages

Contact Emily Ashworth on 01978 292090 or email emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Ticket Price: Free | Am Ddim

Date event submitted: 12 November 2018 | Dolen i'r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12133