Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Busnes yn Wrecsam

Seminarau, gweithdai, cyflwyniadau a sesiynau hyfforddi busnes a fydd yn cael eu cynnal yn y dyfodol sydd wedi'u hanelu at fusnesau newydd a/neu fusnesau sydd eisoes yn bodoli yn ardal Wrecsam.

Mae croeso i chi gyflwyno manylion (dewiswch “busnes” o’r rhestr “categori digwyddiad” yn y gwymplen) i gael eich cynnwys yn ein calendr digwyddiadau busnes.

Sylwch, gall rhai digwyddiadau gael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth.  Fe’ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 22 digwyddiadau.

Cwrdd â Ffederasiwn Busnesau Bach a'r Gwaith Elw!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cwrdd-a-ffederasiwn-busnesau-bach-ar-gwaith-elw/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/meet-the-federation-of-small-business-and-the-profit-works/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12477

Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 05/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £65

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12484

Brandio a Marchnata

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-brandio-a-marchnata/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 05/06/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12468

Sgiliau Gwerthu Hanfodol i Berchnogion Busnes Bach

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-sales-skills-for-small-business-owners-tickets-60564056724?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 10/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt The sales and marketing coaching company ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-sales-skills-for-small-business-owners-tickets-60564056724?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.24

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12462

Cynyddu Traffig i’ch Wefan

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-cynyddwch-draffig-ich-gwefan/

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 17/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-increase-your-web-traffic/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12469

Dechrau a Rhedeg Busnes – Mynd amdani

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 18/06/2019
Amseroedd: 10:00 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12470

Sut i ddenu mwy o gwsmeriaid a’u cael i wario mwy?

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-attract-more-customers-and-get-them-to-spend-more-marketing-tickets-53013472724?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 18/06/2019
Amseroedd: 4:00pm – 6:00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-attract-more-customers-and-get-them-to-spend-more-marketing-tickets-53013472724?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12460

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-57975862365?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-57975862365?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12465

Y Bwlch Diwylliant: Cynnwys Ymgysylltiad Gweithle

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-culture-gap-embrace-workplace-engagement-hr-leadership-tickets-60309805251?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Moneypenny
Dyddiad: 21/06/2019
Amseroedd: 9am – 11am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-culture-gap-embrace-workplace-engagement-hr-leadership-tickets-60309805251?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12457

Sut ydych chi’n adeiladu brand bwyd a diod sydd yn creu effaith? Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam | Wrexham Glyndŵr University
Dyddiad: 26/06/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Abel & Imray ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12463

Bod yn Bendant ac yn Hyderus

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12486

Gweithdy Treth a Chadw Cyfrifon

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau--1/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12471

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12164

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12165

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/12/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12168

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales
Dyddiad: gan 19/06/2019 i 21/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12464

Rheoli’n Ddiogel IOSH

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: gan 24/06/2019 i 26/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £500

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12485

Rheoli’n Ddiogel IOSH

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: gan 08/07/2019 i 10/07/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £500

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 May 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12487

Clwb 5i9

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/5to9-club/

Lleoedd: HWB Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: gan 25/04/2019 i 04/07/2019
Amseroedd: 17:00 – 21:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/5to9-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12383

Yn ystyried dechrau eich busnes eich hun?

O syniad gwreiddiol i’r rheiny sydd yn weithgar ac wedi dechrau cynllunio sut i lansio eu busnes, beth bynnag gam o’r broses ydych chi ynddo bydd tîm cefnogi busnes Cynghorau Sir Wrecsam ar gael i helpu. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad yn hamddenol ac anffurfiol a byddwn yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Fel cipolwg sydyn byddem yn gallu eich helpu i adnabod unrhyw reoliadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, trwyddedau y bydd angen i chi gael gafael arnynt, y gwahanol fathau o strwythurau cyfreithiol y gallai eich busnes fanteisio arnynt, ynghyd â darparu mynediad i nifer o offer ac adnoddau defnyddiol a fyddai’n ddefnyddiol. Byddwn hefyd yn gallu eich helpu i adnabod cymorth ychwanegol sydd ar gael yn hawdd ac sydd o bosib yn berthnasol yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd marchnata / rhwydweithio, y cyllid sydd ar gael, tueddiadau marchnata ac argaeledd eiddo er enghraifft. Llenwch ein ffurflen ar-lein i archebu apwyntiad ac i dderbyn cadarnhad o argaeledd. https://www.wrexham.gov.uk/welsh/business_w/businessline_w/request_appt.cfm

Lleoedd: Llinellfusnes - Llyfrgell Wrecsam / Businessline - Wrexham Library
Dyddiad: gan 27/04/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Agored / Open: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost gareth.hatton@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.wrexham.gov.uk//english/business/businessline/request_appt.cfm (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21 March 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12342