Gall y gost o anfon plentyn i’r ysgol - yn cynnwys cost gwisgoedd ysgol ac offer - fod yn her i nifer o deuluoedd. Yn sgil hynny, mae Llywodraeth Cymru eisiau clywed eich barn am newid rhai elfennau o ganllaw gwisg ysgol, yn cynnwys:

  • A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion flaenoriaethu fforddiadwyedd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
  • A ddylai cyrff llywodraethu ysgolion sicrhau bod eitemau gwisg ysgol ar gael yn rhwydd wrth osod eu polisi gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion?
  • Y defnydd o logos/brand ar wisg ysgol.
  • Trefniadau ysgolion gyda chyflenwyr gwisg ysgol unigol.
  • Cynlluniau cyfnewid/ailgylchu gwisg ysgol.

Mae’r ymgynghoriad yn cau 28 Tachwedd.