Yn ddealladwy bydd nifer o bobl yn Wrecsam yn awyddus i wneud popeth a allant i gynnig cefnogaeth i bobl yn Wcráin sydd wedi eu dadleoli yn ystod cyfnod o angen. Mae’r haelioni a ddangoswyd wedi bod yn anhygoel.  

Bydd rhai pobl wedi eu heffeithio’n uniongyrchol neu efallai y bydd ganddynt deulu sydd wedi eu heffeithio.

Cyfeiriad e-bost pwrpasol ar gyfer ymholiadau: HomesforUkraine@wrexham.gov.uk

Mae mwy o wybodaeth am y sefyllfa a sut i helpu neu ddod o hyd i gefnogaeth trwy’r dolenni canlynol: