Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd taliad cymorth costau byw o £150 yn cael ei ddarparu i bob cartref a oedd, ar 15 Chwefror, yn naill ai:

  • byw mewn eiddo yn y bandiau treth gyngor A-D
  • derbyn gostyngiad Treth y Cyngor ar sail prawf modd, waeth beth fo'u band eiddo

Bydd cynllun yn ôl disgresiwn hefyd yn cael ei sefydlu i helpu i gefnogi aelwydydd eraill a allai fod yn cael pethau'n anodd ond nad ydynt yn ffitio i’r meini prawf uchod.  

Rydym yn deall bod pobl yng Nghymru yn wynebu argyfwng costau byw real iawn.

Taliad Ynni

Er mwyn hawliau’r taliad mae angen i chi lenwi ffurflen fer hon a rhoi manylion cyfrif banc yr ydych eisio’r taliad cael ei wneud iddo. I lenwi’r ffurflen hon bydd angen i chi wybod eich rhif cyfeirnod Treth y Cyngor . Os nad ydych yn gwybod hyn anfonwch e-bost i colss@wrexham.gov.uk

Y Cynllyn Cymorth Costau Byw 2022

Os nad ydynt yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, efallai y byddwch eisiau osod Debyd Uniongyrchol, gan fod hyn yw'r ffordd gyflymaf a hawsaf o dderbyn y taliad hwn a thali Treth y Cyngor.

Am y rhai sy'n talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, rydym yn adolygu'r achosion lle mae gwahaniaethau rhwng y manylion a gedwir ar y mandad a'r cyfrif. Mae taliadau'n cael eu gwneud yn wythnosol, felly dylech dderbyn eich taliad yn fuan os nad ydych wedi gwneud yn barod. Os na allwn ddilysu fanylion, byddwn yn ysgrifennu atoch.

Ar gyfer yr achosion lle nad ydynt yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd llythyrau'n cael eu hanfon o 27 Mehefin ymlaen. Bydd angen i chi aros am y llythyr, a fydd yn eich cyfeirio at wefan i ddarparu manylion banc fel y gallwn wneud y taliad.

Byddwch yn wyliadwrus o e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus  sy’n cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, sgamwyr yw’r rhain sy’n ceisio dwyn eich gwybodaeth.

Cymorth ychwanegol