Ar 15 Chwefror, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai taliad cefnogi costau byw yn cael ei roi i bob aelwyd sydd un ai:

  • yn byw mewn eiddo ym mandiau Treth y Cyngor A-D
  • yn cael gostyngiad Treth y Cyngor - sy’n byw mewn eiddo bandiau Treth y Cyngor (A-I)

Bydd cynllun yn ôl disgresiwn hefyd yn cael ei sefydlu i helpu i gefnogi aelwydydd eraill a allai fod yn cael pethau'n anodd ond nad ydynt yn ffitio i’r meini prawf uchod.  

Rydym yn deall bod pobl yng Nghymru yn wynebu argyfwng costau byw real iawn.

Os yw’r wybodaeth berthnasol gennym am eich aelwyd i wneud taliad, dylai taliadau ddechrau o fis Ebrill.

Os yw eich aelwyd yn gymwys a bod angen gwybodaeth ychwanegol, bydd arnoch angen llenwi ffurflen gofrestru fer.

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau llawn a’r ffurflen gofrestru cyn gynted ag y byddant ar gael.

Byddwch yn wyliadwrus o e-byst neu negeseuon testun o ffynonellau amheus  sy’n cynnig gwybodaeth am y cynllun. Yn aml, sgamwyr yw’r rhain sy’n ceisio dwyn eich gwybodaeth.

Cymorth ychwanegol