Mae taliad untro o £500 ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn cael Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022.

Mae llawer o ofalwr di-dâl wedi gwynebu pwysau ariannol cynyddol yn ystod y pandemig. Mae’r taliad cymorth yma yn cael eu darparu i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol hyn.

Targedir y taliad tuag at yr unigolion sy’n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac ar incwm isel.

Cymhwyster

Byddwch yn gymwys am y taliad os ydych yn byw yng Nghymru a naill ai:

  • wedi derbyn Lwfans Gofalwyr ar Fawrth 31, 2022
  • mae eich cais am Lwfans Gofalwyr ar y gweill a bod y cais yn cael ei ôl-ddyddio i Fawrth 31, 2022

Ni fyddwch yn gymwys am y taliad os yw un o’r canlynol yn berthnasol: 

  • oes ganddynt hawl sylfaenol i gael Lwfans Gofalwyr ond nad ydynt yn cael taliad oherwydd eu bod yn derbyn budd-dal arall ar yr un gyfradd neu gyfradd uwch
  • eu bod yn cael premiwm gofalwyr mewn budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd yn unig.

Dylech gofrestru gyda’r Cyngor lle rydych chi’n byw, nid y Cyngor lle mae’r person rydych chi’n gofalu amdano’n byw (os yw’n wahanol).

Sut i wneud cais

Os credwch fod yn gymwys ar gyfer y cymorth hwn, gallwch gyflwyno cais drwy’r ffurflen ar-lein.

Rhaid i chi wneud cais cyn 5 o’r gloch ar 15 Gorffennaf, 2022. Bydd taliadau ar gyfer hawliadau llwyddiannus yn cael eu gwneud o fis Mehefin hyd at ddiwedd Medi 2022.

Ymgeisiwch nawr