Mae dod yn ddinesydd Prydeinig yn ddigwyddiad bywyd pwysig a sylweddol a chymryd rhan mewn seremoni ddinasyddiaeth yw’r cam terfynol.

Cynhelir ein seremonïau yn Neuadd y Dref, Wrecsam, sy’n darparu’r lleoliad perffaith i ddinasyddion newydd ddathlu'r achlysur gyda'u teulu a'u ffrindiau.

Sut allaf i wneud cais i fod yn ddinesydd?

Byddwch angen gwneud cais am ddinasyddiaeth Brydeinig drwy’r Swyddfa Gartref (adran o lywodraeth y DU). Darganfyddwch fwy am ddinasyddiaeth Prydeinig, gan gynnwys sut i wneud cais os ydych yn gymwys, ar wefan llywodraeth y DU.

Seremonïau dinasyddiaeth

Beth sy’n digwydd mewn seremoni?

Mae’r seremoni’n cychwyn gydag anerchiad croeso. Yna cewch eich gwahodd i dyngu llw neu cadarnhau teyrngarwch i Ei Mawrhydi y Frenhines. 

Byddwch hefyd yn tyngu llw o deyrngarwch i’r Deyrnas Unedig cyn cael eich cyflwyno gyda thystysgrif ddinasyddiaeth a rhodd gan urddasolyn lleol.

All unrhyw ymgeisydd fynychu seremoni yn Wrecsam?

Gallwch. Gall unrhyw unigolyn sy’n preswylio yn y DU ddewis cynnal eu seremoni gyda ni. Er mwyn gwneud hyn, dynodwch ‘Wrecsam’ fel eich lleoliad seremoni dewisol ar eich ffurflen gais y Swyddfa Gartref.

Cysylltu â ni am seremonïau dinasyddiaeth

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost atom i registration@wrexham.gov.uk neu ffonio 01978 298997.

Ffioedd

Seremoni ddinasyddiaeth grŵp

Nid oes unrhyw daliad ychwanegol am gymryd rhan mewn seremoni ddinasyddiaeth grŵp – mae’r gost wedi’i gynnwys yn y ffi i Swyddfa’r Gartref wrth wneud cais am ddinasyddiaeth.

Seremoni ddinasyddiaeth Breifat

Os nad ydych yn gallu mynychu seremoni grŵp ac os hoffech drefnu seremoni breifat, bydd ffi o £150 yn gymwys.