Seremonïau yn Neuadd y Dref

Ni ddylai unrhyw un sy’n profi'r symptomau coronafeirws isod fynychu:

 • peswch newydd parhaus
 • tymheredd uchel
 • colled neu newid yn eu synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Ni ddylai unrhyw un o aelwyd sy’n hunan-ynysu fynychu.

Cyfrifoldeb y cwpl yw cyfeirio at Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth.

Seremonïau mewn lleoliadau cymeradwy

Ni ddylai unrhyw un sy’n profi'r symptomau coronafeirws isod fynychu:

 • peswch newydd parhaus
 • tymheredd uchel
 • colled neu newid yn eu synnwyr arogli neu flasu arferol (anosmia)

Ni ddylai unrhyw un o aelwyd sy’n hunan-ynysu fynychu.

Cyfrifoldeb y cwpl yw cyfeirio at Iechyd Cyhoeddus Cymru am ragor o wybodaeth.

Ar gyfer seremonïau mewn adeiladau cymeradwyol:

 • Bydd y lleoliad yn dweud faint yw’r nifer mwyaf y gall yr ystafell berthnasol ei dal  a rhaid sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol o 2 fetr rhwng y rhai sy'n bresennol yn y seremoni drwy gydol yr adeg, ac eithrio'r pâr sy'n priodi
 • Ni chaniateir unrhyw blant, babanod na gwesteion ychwanegol
 • Caniateir cerddoriaeth

Caiff ceisiadau am dystysgrifau eu gostwng i’r canlynol yn unig:

 • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion cyflogaeth – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu, taliadau - cerdyn yn unig
 • Os ydynt yn ofynnol at ddibenion budd-daliadau – anfonir trwy’r post, nid oes modd eu casglu, taliadau - cerdyn yn unig