Yn yr un modd â threfi eraill ar draws y DU, mae gan Wrecsam gyfle i ymgeisio am statws dinas fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines.

Mae llawer o gyfleoedd eraill ar y gorwel hefyd, ac mae’n rhaid i Wrecsam lunio cynllun.

Beth fydd angen i’r fwrdeistref sirol ei wneud er mwyn gwneud y mwyaf o’i chryfderau a sicrhau dyfodol llewyrchus?