Talu ar-lein

 

Gallwch dalu ar-lein drwy ddefnyddio eich rhif pin 10 digid unigryw a gyhoeddwyd gan ysgol eich plentyn.  

Mae’r system bwyta heb arian yn golygu y gellir talu am brydau ysgol i gyfrif unigol eich plentyn ymlaen llaw. Codir tâl am bob pryd ysgol yn awtomatig i’w cyfrif, a sefydlir terfyn gwario o £5 y dydd i bob myfyriwr – ni ellir gwneud pryniant mwy na’r terfyn hwn.  

Mae disgyblion â hawl i brydau ysgol am ddim yn derbyn rhif yr un peth a bydd gwerth eu pryd ysgol yn cael ei gredydu yn awtomatig bob dydd i atal unrhyw wahaniaethu posibl 

Mae bwyta heb gario arian parod ar gael mewn rhai ysgolion cynradd, ond mae'r systemau hyn ym mhob ysgol uwchradd.  

Taliadau gydag arian parod 

Yn ogystal â thaliadau ar-lein, gellir talu arian parod yn uniongyrchol i gyfrif eich plentyn drwy ddefnyddio'r peiriant ailbrisio (wrth y fynedfa/derbynfa mewn ysgolion cynradd, neu’r ystafell fwyta mewn ysgolion uwchradd). 

Mae plant mewn ysgolion cynradd yn derbyn rhif pin 4 digid unigryw i ddefnyddio’r peiriannau hyn, lle mae sganiau ôl bys yn cael eu defnyddio mewn ysgolion uwchradd (neu pin os yw eich plentyn wedi optio allan o’r system biometig). Gellir ailgyflwyno’r pin i chi neu eich plentyn os bydd wedi’i anghofio. 

Gallwch dalu gyda £5, £10 neu £20, a 5c, 10c, 20c, 50c, £1, neu £2.