Mae ein gwasanaeth arlwyo prydau ysgol yn gweithio i ddarparu amrywiaeth dda o ddewisiadau bwyd, gyda bwydydd maethol i helpu plant i dyfu a datblygu. 

Beth mae prydau ysgol yn eu darparu?

Mae’r gwasanaeth arlwyo prydau ysgol mewn ysgolion cynradd yn cynnig bwydlen dau gwrs am bris penodedig, gyda dewis dyddiol o ddau brif gwrs, neu datws trwy’u crwyn â llenwad a salad neu becyn cinio, a phwdin wedi’i baratoi yn ffres neu ffrwyth.

Mewn ysgolion uwchradd, mae bwydlen dau gwrs am bris penodedig hefyd ar gael, yn ogystal â phryd y dydd am bris penodol, ac ystod lawn o eitemau wedi eu prisio’n unigol yn y ffreutur, yn cynnwys saladau, brechdanau, pwdinau a diodydd. 

Mae dewis llysieuol ar gael yn ddyddiol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. 

Prisiau prydau ysgol

 • Prydau Ysgol Plant Meithrin - £2.40 
 • Prydau ysgol i fabanod - Am ddim 
 • Prydau ysgol i ddisgyblion cynradd - Am ddim 
 • Prydau ysgol i ddisgyblion uwchradd a disgyblion ysgol Sant Christopher, pryd arbennig y dydd a lwfans cinio am ddim - £2.65
 • Prydau ysgol i oedolion - £3.48

Bwydlenni prydau ysgol - cynradd

Mae gan ysgolion cynradd ddwy fwydlen wahanol sy’n ailadrodd bob pythefnos.  

Ar ôl pob gwyliau ysgol, ‘wythnos un’ fydd y fwydlen ar yr wythnos gyntaf yn ôl bob tro.

Wythnos 1

Dydd Llun

 • Selsig porc neu selsig llysieuol
 • Tatws stwnsh
 • Brocoli a ffa pob
 • Flapjac a ffrwyth

Dydd Mawrth

 • Cyri cyw iâr, reis a bara naan neu rholyn caws sawrus a lletemau tatws
 • Pys a moron
 • Rolen hyfen iâ a ffrwyth

Dydd Mercher

 • Byrgyr cig eidion mewn bap a wafflau tatws neu pasta tomato a basil a bara crystiog
 • Corn melys a pys
 • Cacen gwpan a ffrwyth

Dydd Iau

 • Cig eidion rhost neu ffiled Quorn gyda pwdin swydd efrog
 • Tatws stwnsh
 • Llysiau cymysg ffermdy
 • Iogwrt wedi'i ei rewi a ffrwyth

Dydd Gwener

 • Bysedd pysgod neu trochwyr y Quorn a reis sawrus
 • Sglodion
 • Pys a ffa pob
 • Bisgedi bara byr a ffrwyth

Wythnos 2

Dydd Llun

 • Pastai bwthyn neu caws macaroni a bara crystiog
 • Moron a ffa gwyrdd
 • Hyfen iâ a ffrwyth

Dydd Mawrth

 • Selsig porc neu selsig llysieuol
 • Wafflau tatws
 • Ffa pob a pys
 • Myffin siocled a ffrwyth

Dydd Mercher

 • Pasta bolognaise gyda bara crystiog neu pobi gwlad a lletemau tatws
 • Brocoli a ffa pob
 • Toesenni bach a ffrwyth

Dydd Iau

 • Cyw iâr rhost neu ffiled Quorn
 • Tatws stwnsh
 • Llysiau cymysg ffermdy
 • Cacen krispie a ffrwyth

Dydd Gwener

 • Ffiled eog neu pitsa margherita
 • Sglodion
 • Pys a corn melys
 • Cwci coco

Gellir archebu taten drwy’i chroen wedi'i llenwi neu frechdan caws, tiwna neu ham fel dewis prif gwrs amgen.

Gellir cynnig ffrwyth ffres neu ffrwythau tin fel pwdin amgen.

Gall y fwydlen newid.

Bwydlenni prydau ysgol - uwchradd

Mae gan ysgolion uwchradd ddwy fwydlen wahanol sy’n ailadrodd bob pythefnos. 

Ar ôl pob gwyliau ysgol, ‘wythnos un’ fydd y fwydlen ar yr wythnos gyntaf yn ôl bob tro.

Egwyl bore

Wythnos 1

Prisiau unigol o 41c i £1.84.

Dydd Llun

 • Rôl bacwn a chaws
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Mawrth

 • Rôl selsig
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Mercher

 • Rôl bacwn
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Iau

 • Rôl bacwn
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Gwener

 • Rôl bacwn a chaws
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Ar gael yn ddyddiol

 • Iogyrtiau 62c
 • Ffrwyth ffres o 48c i 79c
 • Teisen frau 64c
 • Fflapjac 85c

Wythnos 2

Prisiau unigol o 41c i £1.84.

Dydd Llun

 • Rôl frecwast
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Mawrth

 • Rôl selsig
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Mercher

 • Rôl bacwn
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Iau

 • Rôl bacwn
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Dydd Gwener

 • Rôl frecwast
 • Pizza bara ffrengig
 • Tost
 • Brechdanau caws wedi eu tostio
 • Croissant

Ar gael yn ddyddiol

 • Iogyrtiau 62c
 • Ffrwyth ffres o 48c i 79c
 • Teisen frau 64c
 • Fflapjac 85c

Prif gwrs

£2.14, gydag unrhyw bwdin £2.65.

Pryd arbennig dyddiol £2.65.

Mae o leiaf dau ddewis o lysiau ar gael gyda phob prif gwrs.

Amser cinio'n yn unig (ar gael yn ddyddiol)

 • Saladau o £1.79
 • Cwcis coco 85c
 • Cacen krispie 85c 
 • Myffins 85c 

Wythnos 1

Dydd Llun

 • Pastai'r bwthyn

neu

 • Pizza margherita
 • Tatws trwy'u crwyn
Pryd arbennig dyddiol
 • Cyri cyw Iâr a chyfwydydd

Dydd Mawrth

 • Selsig Pôb
 • Tatws stwnsh

neu

 • Selsigen figan wedi'i phobi
 • Tatws stwnsh
Pryd arbennig dyddiol
 • Brecwast

Dydd Mercher

 • Cyri cyw Iâr a chyfwydydd

neu

 • Dip & go detholiad o sglodion yn eu crwyn, ffyn mozzarella
Pryd arbennig dyddiol
 • Cinio rhost a chyfwydydd

Dydd Iau

 • Lasagne gyda bara perlysiau

neu

 • Tortilla Quorn
 • Crwyn tatws
Pryd arbennig dyddiol
 • Cyw Iâr y tafarnwr

Dydd Gwener

 • Byrgyr cig eidion a chyfwydydd

neu

 • Bysedd pysgod
 • Sglodion
Pryd arbennig dyddiol
 • Pysgod
 • Sglodion

Wythnos 2

Dydd Llun

 • Bolognaise pasta gyda bara perlysiau

neu

 • Pizza margherita
 • Tatws trwy'u crwyn
Pryd arbennig dyddiol
 • Cyri cyw Iâr a reis a chyfwydydd

Dydd Mawrth

 • Selsig Pôb
 • Tatws stwnsh

neu

 • Cyri Quorn a thaten felys gyda reis
Pryd arbennig dyddiol
 • Brecwast

Dydd Mercher

 • Pei mins eidion

neu

 • Dip & go detholiad o sglodion yn eu crwyn, ffyn mozzarella
Pryd arbennig dyddiol
 • Cinio rhost a chyfwydydd

Dydd Iau

 • Cyw Iâr melys a sawrus
 • Reis

neu

 • Tortilla Quorn
 • Crwyn tatws
Pryd arbennig dyddiol
 • Cyw Iâr y tafarnwr

Dydd Gwener

 • Rôl Byrgyr cig eidion
 • Sglodion

neu

 • Ffiled o eog gyda sglodion
Pryd arbennig dyddiol
 • Pysgodyn a sglodion

Bar deli

Prisiau unigol o £1.38 i £2.38.

Dydd Llun

 • Byrgyr Cyw Iâr
 • Pryd pasta y dydd

Dydd Mawrth

 • Ci poeth mawr
 • Tortilla Theo

Dydd Mercher

 • Tortilla Ransh
 • Pryd pasta y dydd

Dydd Iau

 • Cyw Iâr arddull deheuol
 • Tortilla Theo

Dydd Gwener

 • Bynsen byrgyr
 • Pryd pasta y dydd

Hefyd ar gael

 • Pizza Chicago town £2.28
 • Brechdanau £2.20 
 • Tortilla a baguettes £2.74
 • Salad pasta £1.79
 • Tatws trwy’u crwyn, 1 llenwad £1.76, 2 lenwad £2.28
 • Diodydd o 42c i £1.20

Tanysgrifiwch i dderbyn e-byst am fwydlenni prydau ysgolion cynradd

Gallwch danysgrifio i dderbyn copi o’r bwydlenni yn eich mewnflwch bob wythnos. Wedi i chi gofrestru, byddwch yn derbyn y fwydlen ar gyfer yr wythnos ganlynol bob dydd Sul am 3:30pm.  

Anfonwch nodyn i fy atgoffa o'r fwydlen

Pecynnau cinio ysgol

Mae pris pecyn cinio ysgol yr un fath â’r prydau wedi’u coginio. Mae’r pecyn cinio yn cynnwys... 

 • Dewis o frechdan, tortilla neu rôl (gyda chaws, tiwna, cig neu wy) neu salad pasta mewn bocs 
 • Dewis o ffrwyth ffres
 • Dŵr neu laeth 
 • Pwdin y dydd, teisen frau, bisgeden geirch neu iogwrt

Os oes gan eich plentyn hawl i bryd am ddim, gellir darparu pecyn cinio ar gais. 

Gellir gwneud cais am becyn cinio ymlaen llaw neu ei ddewis o’r ffreutur amser cinio. 

Mae’r holl becynnau cinio ysgol yn cael eu cadw mewn oergelloedd tan amser cinio. 

Mae’r pecynnau cinio yn darparu pryd iach a chytbwys ar gyfer eich plentyn ac maent yn cydymffurfio yn llwyr â’r canllawiau maeth cenedlaethol ar gyfer ysgolion cynradd. 
 

Pam dewis prydau ysgol ar gyfer fy mhlentyn?

Mae prydau ysgol yn cynnig gwerth am arian, ac maent yn cael eu paratoi gan staff arlwyo cymwys a hyfforddedig. Maent yn cynnwys ystod o grwpiau bwyd sy’n cydymffurfio â safonau maeth cinio ysgol, a osodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Mae dewis o lysiau yn cael eu darparu â phob pryd, ynghyd ag amrywiaeth o ddewisiadau carbohydrad, yn cynnwys reis a phasta (dylid cynnig sglodion unwaith yr wythnos yn unig). 

A oes modd darparu ar gyfer anghenion dietegol arbennig?

Oes, os oes gan eich plentyn anghenion dietegol arbennig mae modd darparu ar eu cyfer – cysylltwch â chogydd yr ysgol i roi gwybod iddo / i drafod anghenion penodol eich plentyn.