Nodwch os gwelwch yn dda: dylid ond cwblhau’r ffurflen gais hon os yw eich plentyn/plant yn gymwys am brydau ysgol am ddim ar hyn o bryd. Gellir dod o hyd i ganllawiau’n ymwneud â chymhwysedd prydau ysgol am ddim

Dechrau

Bydd taliadau uniongyrchol ond ar gael i blant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ac yn mynychu ysgolion o fewn Wrecsam. Os yw eich plentyn neu blant yn mynychu ysgol y tu allan i Wrecsam, yna bydd yn rhaid i chi gysylltu gydag awdurdod lleol yr ysgol honno i gael manylion am eich hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim. 

Ddydd Llun 4 Mai 2020 bu i ni gyflwyno system taliadau uniongyrchol lle mae rhieni yn derbyn taliadau misol i’w cyfrifon banc, sy’n dod i £19.50 yr wythnos, ar gyfer pob plentyn sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. Bydd hyn yn caniatáu i rieni brynu bwyd ar gyfer eu plant.

Mae’r cynllun hefyd yn agored i blant gweithwyr hanfodol a phlant diamddiffyn sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ac yn mynychu’r ysgol. Bydd gofyn i rieni ddefnyddio’r arian i dalu am eu pryd yn yr ysgol, neu ddarparu pecyn cinio. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at freeschoolmeals@wrexham.gov.uk

Gwneud

Dechrau