Ydych chi eisiau cael gwybod am ddigwyddiadau, cynnyrch a stondinau newydd? Gallwch dderbyn diweddariadau ebost (dolen gyswllt allanol).

Oes gennych ddiddordeb rhedeg busnes o stondin marchnad? Efallai gallwn eich helpu.

Ymgeisiwch rŵan

Marchnadoedd parhaol

Tŷ Pawb

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am i 4pm.

Mynedfeydd (yn cynnwys mynediad i’r anabl) ar Stryt y Farchnad a Stryt Caer.

Marchnad y Cigyddion

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 4pm. Dydd Mercher 9am i 2pm.

Mynedfeydd ar y Stryd Fawr, Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb a Stryt Henblas. Mae mynediad anabl ar gael drwy Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb. 

Marchnad Gyffredinol 

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 4pm. Ar gau ar ddydd Mercher.

Mynedfeydd ar Stryt Henblas, Sgwâr Henblas a Stryt Caer. Mae mynediad anabl ar gael drwy fynedfa Stryt Henblas.

Marchnad Awyr Agored Wythnosol 

Bob dydd Llun o 9am i 4pm.

Lleoliad: Sgwâr y Frenhines.