Ydych chi eisiau cael gwybod am ddigwyddiadau, cynnyrch a stondinau newydd? Gallwch dderbyn diweddariadau ebost (dolen gyswllt allanol).

Oes gennych ddiddordeb rhedeg busnes o stondin marchnad? Efallai gallwn eich helpu.

Gwneud cais am stondin

Cefnogwch eich marchnadoedd lleol

Mae Wrecsam yn dref marchnad balch, gyda thair marchnad dan do – yn gwerthu popeth o fwyd a nwyddau’r cartref i ddillad a chrefftau. Mae marchnad awyr agored bob wythnos hefyd, a Marchnad Nadolig Fictoraidd bob blwyddyn.

Yn ogystal â’r marchnadoedd a’r digwyddiadau a gynhaliwn, mae gŵyl stryd (dolen gyswllt allanol) awyr agored bob mis a gŵyl fwyd a dio (dolen gyswllt allanol) bob blwyddyn. 

Marchnadoedd parhaol

Tŷ Pawb

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 5:30pm, dydd Sul / Gwyliau Banc 10am i 4pm.

Mynedfeydd (yn cynnwys mynediad i’r anabl) ar Stryt y Farchnad a Stryt Caer.

Marchnad y Cigyddion

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 4.30pm. Yn cau am 1.30pm ar ddyddiau Mercher.

Mynedfeydd ar y Stryd Fawr, Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb a Stryt Henblas. Mae mynediad anabl ar gael drwy Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb. 

Marchnad Gyffredinol 

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 4.30pm. Yn cau am 1.30pm ar ddyddiau Mercher.

Mynedfeydd ar Stryt Henblas, Sgwâr Henblas a Stryt Caer. Mae mynediad anabl ar gael drwy fynedfa Stryt Henblas.

Marchnad Awyr Agored Wythnosol 

Bob dydd Llun o 9am i 4pm.

Lleoliad: Sgwâr y Frenhines.

Marchnad Nadolig Fictoraidd 

Lleoliad: o Sgwâr y Frenhines i Eglwys San Silyn.