Ydych chi eisiau cael gwybod am ddigwyddiadau, cynnyrch a stondinau newydd? Gallwch dderbyn diweddariadau ebost (dolen gyswllt allanol).

Oes gennych ddiddordeb rhedeg busnes o stondin marchnad? Efallai gallwn eich helpu.

Ymgeisiwch rŵan

Gwybodaeth Covid-19

Rydym wedi cymryd camau i sicrhau y gall siopwyr ymweld â marchnadoedd canol y dref yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys systemau unffordd, gorsafoedd hylif diheintio dwylo, cefnogwyr cadw pellter cymdeithasol sydd yn gallu rhoi cyngor ac ateb unrhyw gwestiwn.

Marchnadoedd parhaol

Tŷ Pawb

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am i 4pm.

Mynedfeydd (yn cynnwys mynediad i’r anabl) ar Stryt y Farchnad a Stryt Caer.

Marchnad y Cigyddion

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am i 4pm. Dydd Mercher 9am i 2pm.

Mynedfeydd ar y Stryd Fawr, Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb a Stryt Henblas. Mae mynediad anabl ar gael drwy Arcêd Ganolog ar Stryt yr Hôb. 

Marchnad Gyffredinol 

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am - 4pm. Ar gau ar ddydd Mercher.

Mynedfeydd ar Stryt Henblas, Sgwâr Henblas a Stryt Caer. Mae mynediad anabl ar gael drwy fynedfa Stryt Henblas.

Marchnad Awyr Agored Wythnosol 

Bob dydd Llun o 9am i 4pm.

Lleoliad: Sgwâr y Frenhines.