Mae’n llyfrgell deithiol yn teithio i ardaloedd yn Wrecsam nad ydynt o fewn cyrraedd llyfrgell, felly does dim rhaid i chi fethu allan.

Lle a pha mor aml?

Mae’n mynd i dros 70 o leoliadau, gan ymweld â phob man unwaith bob tair wythnos. Er mwyn gweld i ba safleoedd penodol mae’n mynd a phryd, gweler amserlenni’r safleoedd isod.

Beth sydd yn y llyfrgell deithiol?

Mae detholiad gynhwysfawr o lyfrau sy’n cael ei ddiweddaru yn gyson gydag amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol (gan gynnwys llyfrau poblogaidd) ar gyfer plant ac oedolion.

Mae llyfrau print bras a llyfrau sain ar gael hefyd. Mae lifft ar gael yn y cerbyd i’w gwneud yn haws i rai sydd ei angen ddod i mewn i’r llyfrgell deithiol.

Mae’r gwasanaeth archebu am ddim yn rhoi cyfle i chi archebu unrhyw lyfr sydd ar gael yn ein llyfrgelloedd. Gallwch archebu eitemau drwy staff y llyfrgell deithiol, neu drwy fynd i gatalog ar-lein y llyfrgelloedd (bydd arnoch chi angen rhif pin i wneud hyn).

Sut mae ymuno?

Er mwyn ymuno bydd yn rhaid i chi ddod â dull adnabod a chwblhau ffurflen syml. Os ydych chi eisoes wedi ymaelodi mewn llyfrgell arall yn y sir, does dim angen ail ymuno– dim ond dangos eich cerdyn llyfrgell cyfredol.

Amserlenni safleoedd

Gyfeilia, Marchwiel, Isycoed, Rhosymedre, Plas Madoc

Taith 2 (Bob tair wythnos, Dydd Mawrth)

 1. Gyfeilia, Moreton Terrace LL13 0YN (9.20am - 9.50am)
 2. Marchwiel, Maelor View LL13 0RJ (10am - 10.35am)
 3. Marchwiel, Ridgeway LL13 0SB (10.40am - 11.25am)
 4. Isycoed, School LL13 9RL (11.45am - 12.30pm)
 5. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30pm - 3.45pm)
 6. Plas Madoc, Plas Telford LL14 3AU (3.50pm - 4.50pm)

2020

 • Ionawr 7 a 28
 • Chwefror 18
 • Mawrth 10 a 31
 • Ebrill 21
 • Mai 12
 • Mehefin 2 a 23
 • Gorffennaf 14
 • Awst 4 a 25
 • Medi 15
 • Hydref 6 a 27
 • Tachwedd 17
 • Rhagfyr 8

Bangor on Dee, Tallarn Green, Horsemans Green, Erbistock, Eyton, Cross Lanes

Taith 3 (Bob tair wythnos, Dydd Mercher)

 1. Bangor-is-y-Coed, Abbotsway LL13 0AA (10am - 11.15am)
 2. Tallarn Green, Elk View SY14 7LH (11.40am - 12.25pm)
 3. Horsemans Green, Scout Hut SY13 3DY (12.45pm - 1.15pm)
 4. Erbistock, St Irvin's Estate LL13 0DN (2.40pm - 3.20pm)
 5. Eyton, Eyton Church LL13 0YF (3.30pm - 4.10pm)
 6. Cross Lanes, Parc Nantclwyd LL13 0QA (4.30pm - 5pm)
 7. Bangor on Dee, Sandown Road LL13 0JA (5.35pm - 6.30pm)

2020

 • Ionawr 8 a 29
 • Chwefror 19
 • Mawrth 11 
 • Ebrill 1 a 22
 • Mai 13
 • Mehefin 3 a 24
 • Gorffennaf 15
 • Awst 5 a 26
 • Medi 16
 • Hydref 7 a 28
 • Tachwedd 18
 • Rhagfyr 9

Holt, Burton, Lavister, Yr Orsedd

Taith 4 (Bob tair wythnos, Dydd Iau)

 1. Holt, Bellis Brothers LL13 9YU (9.25am - 10.10am)
 2. Burton, Lôn Croes Howell LL12 0LE (10.25am – 11am)
 3. Lavister, Nag's Head LL12 0DN (11.15am – 12pm)
 4. Yr Orsedd, Y Berllan LL12 0EY (1.15pm – 4.15pm)

2020

 • Ionawr 9 a 30
 • Chwefror 20
 • Mawrth 12
 • Ebrill 2 a 23
 • Mai 14
 • Mehefin 4 a 26
 • Gorffennaf 16

 • Awst 6 a 27 

 • Medi 17 

 • Hydref 8 a 29

 • Tachwedd 19

 • Rhagfyr 10

Bronington, Bettisfield, Hanmer, Penley, Penley Mill

Taith 5 (Bob tair wythnos, Dydd Gwener)

 1. Bronington, Maes Llwyn SY13 3JB (9.45am – 11am)
 2. Bettisfield, Cadney Lane SY13 2LW (11.15am – 12.15pm)
 3. Hanmer, Y Sgwâr SY13 3DE (12.30pm – 1.10pm)
 4. Penley, Canolfan Rainbow SY13 0GB (2.15pm – 3.15pm)
 5. Penley Mill, Garej LL13 0LY (3.30pm – 4pm)

2020

 • Ionawr 10 a 31
 • Chwefror 21
 • Mawrth 13
 • Ebrill 3 a 24
 • Mai 15
 • Mehefin 5 a 27
 • Gorffennaf 17

 • Awst 7 a 28 

 • Medi 18

 • Hydref 9 a 30

 • Tachwedd 20

 • Rhagfyr 11

Garth, Pentre, Trefor, Rhosymedre, Froncysyllte

Taith 7 (Bob tair wythnos, Dydd Mawrth)

 1. Garth, Rockman's Arms LL20 7YT (9.30am - 10.10am)
 2. Garth, Ysgol Gynradd LL20 7UY (10.15am – 11am)
 3. Pentre, New Bungalows LL14 5AW (11.20am – 12.00pm)
 4. Trefor, Canolfan Gymunedol LL20 7UD (1.15pm - 2.15pm)
 5. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30pm – 3.45pm)
 6. Froncysyllte, Lay-by LL20 7RA (4pm – 4.40pm)

2020

 • Ionawr 14
 • Chwefror 4 a 25
 • Mawrth 17
 • Ebrill 7 a 28
 • Mai 19
 • Mehefin 9 a 30
 • Gorffennaf 21

 • Awst 11  

 • Medi 1 a 22

 • Hydref 13

 • Tachwedd 3 a 24

 • Rhagfyr 15

Wern, Bwlchgwyn, Gwynfryn, Coedpoeth, Tanyfron, Brymbo, Black Park, Pen-y-Cae

Taith 8 (Bob tair wythnos, Dydd Mercher)

 1. Wern, Wern View LL14 4LU (9.30am - 10.05am)
 2. Bwlchgwyn, Monument LL11 5YG (10.20am – 11.25am)
 3. Gwynfryn, Safle Bws LL11 5YU (11.30am – 12.05pm)
 4. Coedpoeth, Maes-y-Capel LL11 3UD (12.15pm – 12.50pm)
 5. Tanyfron, Ffordd Parc LL11 5GS (1.55pm – 2.40pm)
 6. Brymbo, Ffordd Offa (2.45pm - 3.25pm)
 7. Caego, Ffordd Bers LL11 6TH (3.35pm - 4.05pm)
 8. Black Park, Maes-y-Parc LL14 5BD (4.55pm - 5.30pm)
 9. Pen-y-Cae, Stryd y Neuadd LL14 2EG (5.50pm – 6.40pm)

2020

 • Ionawr 15
 • Chwefror 5 a 26
 • Mawrth 18
 • Ebrill 8 a 29
 • Mai 20
 • Mehefin 10 
 • Gorffennaf 22

 • Awst 12  

 • Medi 2 a 23

 • Hydref 14

 • Tachwedd 4 a 25

 • Rhagfyr 16

Sydallt, Bradle, Rhosrobin, Pandy, Rhostyllen

Taith 9 (Bob tair wythnos, Dydd Iau)

 1. Sydallt, Canolfan Gymunedol LL12 9SS (9.45am – 10.15am)
 2. Bradle, The Ring LL11 4BP (10.30am – 11.20am)
 3. Rhosrobin, Glanaber, Dodds Lane LL11 4PZ (11.25am – 12.05pm)
 4. Pandy, Ystâd Bluebell LL11 2UG (12.10pm – 12.45pm)
 5. Rhostyllen, Cwrt Woodside LL14 4DE (2pm – 2.55pm)
 6. Rhostyllen, Rhodfa Tudor LL14 4EA (3pm – 4.15pm)

2020

 • Ionawr 16
 • Chwefror 6 a 27
 • Mawrth 19
 • Ebrill 9 a 30
 • Mai 21
 • Mehefin 11 
 • Gorffennaf 23

 • Awst 13  

 • Medi 3 a 24

 • Hydref 15

 • Tachwedd 5 a 26

 • Rhagfyr 17

Holt, Parc Caia

Taith 10 (Bob tair wythnos, Dydd Gwener)

 1. Holt, Cae'r Llew LL13 9JN (9.45am - 12pm)
 2. Holt, Dee Park LL13 9YQ (1pm - 1.40pm)
 3. Caia Park, Tŷ Queensway LL13 8YD (2pm - 2.30pm)
 4. Caia Park, Ysgol Hafod-y-Wern LL13 9HD (2.45pm - 4pm)

2020

 • Ionawr 17
 • Chwefror 7 a 28
 • Mawrth 20
 • Ebrill 10
 • Mai 1 a 22
 • Mehefin 12
 • Gorffennaf 24

 • Awst 14  

 • Medi 4 a 25

 • Hydref 16

 • Tachwedd 6 a 27

 • Rhagfyr 18

Wrecsam, Rhosymedre, Rhos

Taith 12 (Bob tair wythnos, Dydd Mawrth)

 1. Wrecsam, Fairhaven LL13 8TB (9.30am - 10.15am)
 2. Wrecsam, Canolfan Gymunedol Pentre Gwyn LL13 0NT (10.30am - 11.15am)
 3. Wrecsam, Ysgol Sant Christopher LL13 7BW (11.25am – 12.25pm)
 4. Rhosymedre, Canolfan Gymunedol LL14 3US (2.30pm - 3.45pm)
 5. Rhos, Ffordd Offa LL14 2RY (4pm - 4.30pm)

2020

 • Ionawr 21
 • Chwefror 11
 • Mawrth 3 a 24
 • Ebrill 14
 • Mai 5 a 26
 • Mehefin 19
 • Gorffennaf 7 and 28

 • Awst 18

 • Medi 8 a 29

 • Hydref 20

 • Tachwedd 10

 • Rhagfyr 1 a 22

Pontfadog, Llwynmawr, Glyn Ceiriog, Nantyr, Pandy, Tregeiriog, Llanarmon

Taith 13 (Bob tair wythnos, Dydd Mercher)

 1. Pontfadog, Swyddfa Bost LL20 7AR (9.45am – 10.20am)
 2. Llwynmawr, Neuadd Goffa Oliver Jones LL20 7AG (10.25am – 11am)
 3. Glyn Ceiriog, Cae'r Ysgol LL20 7HG (11.10am – 12.25pm)
 4. Glyn Ceiriog Ysgol Cynddelw CP (1.30pm – 2.10pm)
 5. Pandy, Safle Bws LL20 7NY (2.30pm – 3pm)
 6. Tregeiriog, Safle Bws LL20 7LA (3.10pm – 3.45pm)
 7. Llanarmon, West Arms LL20 7LD (3.50pm – 4.25pm)
 8. Glyn Ceiriog, Cae'r Ysgol LL20 7HG (5.10pm – 6.15pm)

2020

 • Ionawr 1 a 22
 • Chwefror 12
 • Mawrth 4 a 25
 • Ebrill 15
 • Mai 6 a 27
 • Mehefin 17
 • Gorffennaf 8 and 29

 • Awst 19

 • Medi 9 a 30

 • Hydref 21

 • Tachwedd 11

 • Rhagfyr 2 a 23

Brynhyfryd, Wrecsam (Wisteria Court, Springfields, Sylvester Court, Cae Glo)

Taith 14 (Bob tair wythnos, Dydd Iau)

 1. Brynhyfryd, Caer Haf LL11 4UL (9.35am - 10.10am)
 2. Wrecsam, Wisteria Court LL11 2AJ (10.30am - 11.30am)
 3. Wrecsam, Springfields LL11 2PA (11.35am - 1.15pm)
 4. Wrecsam, Sylvester Court LL13 8QJ (2.15pm - 3pm)
 5. Wrecsam, Cae Glo, Colliery Road LL11 2BJ (3.15pm - 4.15pm)

2020

 • Ionawr 2 a 23
 • Chwefror 13
 • Mawrth 5 a 26
 • Ebrill 16
 • Mai 7 a 28
 • Mehefin 18
 • Gorffennaf 9 a 30

 • Awst 20

 • Medi 10 

 • Hydref 1 a 22

 • Tachwedd 12

 • Rhagfyr 3 

Rhosymedre, Acrefair, Rhiwabon, Rhos, Ponciau

Taith 14 (Bob tair wythnos, Dydd Iau)

 1. Brynhyfryd, Caer Haf LL11 4UL (9.35am - 10.10am)
 2. Wrecsam, Wisteria Court LL11 2AJ (10.30am - 11.30am)
 3. Wrecsam, Springfields LL11 2PA (11.35am - 1.15pm)
 4. Wrecsam, Sylvester Court LL13 8QJ (2.15pm - 3pm)
 5. Wrecsam, Cae Glo, Colliery Road LL11 2BJ (3.15pm - 4.15pm)

2020

 • Ionawr 3 a 24
 • Chwefror 14
 • Mawrth 6 a 27
 • Ebrill 17
 • Mai 8 a 29
 • Mehefin 19
 • Gorffennaf 10 a 31

 • Awst 21

 • Medi 11 

 • Hydref 2 a 23

 • Tachwedd 13

 • Rhagfyr 4

Os na fydd y llyfrgell symudol yn ymweld am unrhyw reswm (e.e. cerbyd yn torri lawr, tywydd gaeafol) bydd y staff yn gwneud eu gorau i gysylltu â chi neu gysylltu ag unigolyn cyswllt yn y gymuned.

Os hoffech helpu drwy fod yn unigolyn cyswllt gadewch i staff y llyfrgell wybod hynny.