1 Ebrill 2019

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol yn cynnwys y manylion ar gyfer gweithwyr y Cyngor.

Mae’r adran yn ymwneud â’r gwasanaethau i’r sector gofal cymdeithasol (allanol)

Gwybodaeth a gasglwyd

 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Dyddiad geni
 • Ethnigrwydd (yn ddienw ar gyfer monitro cydraddoldeb ynglŷn â mynediad i gymwysterau)
 • Gwybodaeth iechyd (gofynion arbennig ar gyfer mynediad i hyfforddiant, e.e. dolen glyw)
 • Manylion Cyswllt
 • Rhif Yswiriant Cenedlaethol

Asiantaethau y gallem rannu’r wybodaeth gyda nhw

 • Monitro contractau mewnol
 • Darparwr E-ddysgu

Pwrpas prosesu

 • Gweinyddu hyfforddiant a datblygu
 • Galluogi mynediad i’r system e-ddysgu
 • Hyrwyddo gwasanaethau datblygu gofal cymdeithasol CBSW (dosbarthu gwybodaeth hyfforddi)