Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu.

Bwriad y rhaglen yw arwain Cymru allan o’r pandemig drwy wella arolygiaeth iechyd yn y gymuned, ymgymryd â’r broses o olrhain cysylltiadau yn effeithiol ac ar raddfa fawr a chefnogi pobl i hunan-ynysu lle bo angen gwneud hynny.

Yng Ngogledd Cymru, mae’r chwe awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r rhaglen.

Isod fe welwch ddolenni cyswllt allanol i’ch cynorthwyo drwy’r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn cynnwys sut i gael prawf, beth i’w wneud os yw gweithiwr olrhain cysylltiadau yn cysylltu â chi a sut i hunan-ynysu. 

 Gwybodaeth Preifatrwydd