Mae croeso i chi cysylltu â ni ac fe rown ni’r wybodaeth ganlynol i chi gychwyn ar eich menter fusnes:

  • Canllawiau sy'n ymroddedig i'ch syniad busnes a fydd yn arolygu unrhyw faterion masnachu penodol i fod yn ymwybodol ohonynt (megis unrhyw drwyddedau y bydd angen i chi ymgeisio amdanynt), cymwysterau / tystysgrifau hyfforddi y mae'n bosibl y bydd gofyn i chi feddu arnynt.
  • Trosolwg o gyfleoedd am arian grantiau fydd yn manylu ar unrhyw feini prawf cymhwyso y bydd angen i chi eu bodloni ynghyd â manylion am sut i ymgeisio.
  • Trosolwg o gyfleoedd marchnata lleol sy’n amrywio o gylchgronau cymunedol y gallech hysbysebu ynddynt, cyfleoedd i roi taflenni i breswylwyr, gwefannau lleol sy’n derbyn hysbysebion busnesau, adeiladau cymunedol y gallech ddangos posteri ynddynt, enwau cyswllt ar gyfer pobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau mewn cwmnïau o ddiddordeb i chi.
  • Ymchwil i’r farchnad yn rhoi manylion perfformiad diweddar y farchnad yr ydych yn bwriadu mynd iddi, ynghyd â rhagolygon ar gyfer marchnad y dyfodol (pan fo ar gael).
  • Pecyn cychwyn Llinellfusnes sy’n rhoi gwybodaeth am unrhyw sefydliadau y gallech fod angen cysylltu â nhw wrth gychwyn eich busnes.

Gwneud cais am wybodaeth

Dechreuwch rŵan