Rydyn ni'n rhentu garejys yn Sir Wrecsam - mae safleoedd garejys ar y rhan fwyaf o'n stadau tai. Os ydych chi’n breswylydd i’r cyngor fe gewch flaenoriaeth wrth ymgeisio, er gall preswylwyr tai preifat wneud cais hefyd.

Cysylltwch â’ch swyddfa dai leol os oes gennych chi ddiddordeb rhentu garej yn eich ardal chi.

Fel arfer byddwn yn dyrannu garejys ar sail y cyntaf i'r felin. Sylwch fod yna restr aros mewn rhai ardaloedd.

Ymgeisiwch rŵan

Sut i dalu rhent eich garej

Os ydych yn breswylydd i’r cyngor, mae’r rhent garej yn cael ei dalu’n wythnosol gyda’ch rhent eiddo. Ni fyddwn yn gadael i chi rentu garej os oes gennych ôl-ddyledion rhent. 

Os nad ydych yn breswylydd i’r cyngor, byddwch yn derbyn anfoneb yn chwarterol, fydd yn egluro’r ffyrdd y gallwch dalu. 

I dalu ar-lein, dewiswch ‘Anfonebau Dyledwyr’ o’r dewis ‘Pob siop’ ar ein e-storfa (gan roi eich rhif anfoneb fel y cyfeirnod):

Talu nawr

Defnydd o garejys

Efallai y byddwn yn cymryd garej oddi arnoch os ydych yn ei defnyddio at unrhyw ddiben heblaw storio car neu feic modur. 

Sut ydw i’n dod â thenantiaeth garej i ben?

Mae’n rhaid i chi roi o leiaf wythnos o rybudd i ni yn ysgrifenedig. Byddwn wedyn yn ysgrifennu atoch chi i gadarnhau’r dyddiad dod i ben a phryd y dylech chi roi’r allweddi yn ôl i ni.

Hysbysiad terfynu tenantiaeth garej

Dechrau rŵan