Mannau Addoli yn Nhref Wrecsam

Eglwys Blwyf San Silyn

Eglwys Blwyf San Silyn

Eglwys ddinesig hanesyddol ar agor pob dydd gyda thraddodiad cerddorol ac addoli dyddiol.
Lleoliad:Canol Tref Wrecsam
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 8am ac 9:30am, (ail a'r phedwerydd Sul y mis) 11am Cymun Bendigaid (ar ail ddydd Sul y mis)
Rhif Ffôn: 01978 355808
Ebost: office@wrexhamparish.org.uk
Gwefan: www.wrexhamparish.org.uk

Eglwys yr Holl Saint (Anglicanaidd)

Croeso cynnes i addoli dydd Sul traddodiadol 
Lleoliad:Stryt Poyser, LL13 7RT 
Amser gwasanaeth: Dydd Lau am 10am, Dydd Sul am 10am a Chlwb Dydd Sul i blant.
Rhif Ffôn: 01978513716
EBost: s.erlandson@hotmail.co.uk

Sant. Iago (Anglicanaidd)

Eglwys gyfeillgar a chroesawgar yn addoli yn y traddodiad Anglicanaidd - ond nid yn draddodiadol.
Lleoliad:Rhosddu Road, Rhosddu, LL11 2NW.
Amser gwasanaeth: Bob dydd Sul am 11am.
Rhif Ffôn: 01978 266018
Ebost: vicarstjohnswxm@gmail.com
Gwefan: http://stjames.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StJamesWrexham

Sant Ioan (Anglicanaidd)

Eglwys fodern yn y traddodiad efengylaidd sy’n canolbwyntio ar y gymuned.
Lleoliad: Rhosnesni, cyffordd Rhodfa Herbert Jennings a Ffordd Borras, LL12 7YF
Amser gwasanaeth: Bob dydd Sul am 9.30 am (traddodiadol) a 4pm (anffurfiol, cyfoes)
Rhif Ffôn: 01978 266018
Ebost: vicarstjohnswxm@gmail.com
Gwefan: https://stjohns.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StJohnsWrexham

Santes Marged (Anglicanaidd)

Eglwys gyfeillgar gydag awyrgylch anffurfio, a chroeso da
Lleoliad:Ffordd Caer, cyferbyn â'r Four Dogs 
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 8.15am, 9:30am
Rhif Ffôn: 01978 350797
Ebost: jonathan@plwyfwrecsam.org.uk
Gwefan: http://stmargarets.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/St.MargaretsChurchandCommunityHall/

Sant. Marc (Anglicanaidd)

Croeso cynnes.
Lleoliad:Ffordd Bryn Eglwys, Parc Caia, LL13 9LA
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am. (1 + 3 ydd Dydd Sul y mis yn cychwyn 9.30am)
Rhif Ffôn: 01978 350797
Ebost: jonathan@plwyfwrecsam.org.uk
Gwefan: http://stmarks.wrexhamparish.org.uk/
Facebook: https://www.facebook.com/StMarkOnThePark/

Eglwys y Santes Fair - Plas Power, T Bers (Anglicanaidd)

Lleoliad: Mill Terrace. Cyfeirnod grid: 305492
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am
Rhif Ffôn: 01978 263522

Eglwys yr Holl Saint (Anglicanaidd)

Lleoliad: Wrexham Road, Rhostyllen LL14 4DW
Amser gwasanaeth: Dydd Mawrth am 10am, Dydd Sul am 9:30am a Chlwb Dydd Sul i blant
Gwasanaeth.
Rhif Ffôn: 01978 513716
Ebost: s.erlandson@hotmail.co.uk

 

Cynulleidfaoedd yr Eglwys Babyddol

Eglwys y Santes Fair, Eglwys Gadeiriol Mair y Gofidiau

Eglwys Gatholig i gymuned Wrecsam. Ar agor drwy'r dydd, unrhyw ddiwrnod – hafan.
Lleoliad:Stryt y Rhaglaw, Canol Tref Wrecsam. LL11 1RB
Amser gwasanaeth: Dydd Llun i Dydd Sadwrn 9am neu 12 canol dydd (gweler hysbysiad amser offeren wythnosol yn yr eglwys). Dydd Sul 10:30am, 4:30pm (Polska Msza sw) & 7pm
Rhif Ffôn: 01978 263943
Ebost: office@wrexhamcathedral.org.uk
Gwefan: www.wrexhamcathedral.org.uk

Eglwys y Santes Anne

Croeso i bawb. Dewch i gwrdd â'r gynulleidfa ar ôl yr offeren a sgwrsio dros ddiod. Ardal dwyrain Wrecsam, pentrefi Marchwiail a Holt. Grŵp Heddwch a Chyfiawnder, Cymdeithas Newman, Cymdeithas Sant Vincent de Paul, Lleng Mair.
Lleoliad:Ffordd y Tywysog Siarl, Parc Caia LL13 8TH
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10am
Rhif Ffôn: 01978 265879

 

Cynulleidfaoedd Eglwysi Rhydd (Enwadol)

Cyfeillach Cristnogol Bellevue

Eglwys gyfeillgar, addoli digymell, cyfarfodydd sy'n newid bywydau.
Lleoliad: Ffordd Bellevue, Wrecsam (cyferbyn â Pharc Bellevue)
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01745 369956

Cwrdd Fairhaven

Crist ynom a trwyddom. Dysgeidiaeth Beiblaidd i hyfforddi disgyblion Crist i gyflawni’r comisiwn mawr (Mathew 28: 19 & 20).
Lleoliad: Mynydd Bychan, Llanfynydd, LL11 5 HW, Wrexham
Amser gwasanaeth: Amser y Gwasanaeth: 10yb a pryd I’w ddilyn.
Rhif Ffôn: 01352 770435
Ebost: fairhaven-uk@lrmi.org.za
Facebook: @FairHavenCongregation
Gwefan: www.lrmi.org.za

Eglwys Bresbyteraidd Cymru Bethel 

Cymdeithas fywiog a chynnes sy'n croesawu pawb, beth bynnag eu hoed, i awyrgylch deuluol yn ddyddiol.
Lleoliad: Rhodfa Kenyon, Garden Village LL11 2SP
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 855267

Eglwys y Bedyddwyr Stryt Caer

Cymdeithas y Bedyddwyr cyfeillgar sy'n canolbwyntio ar yr Iesu wrth addoli.
Lleoliad: Stryt Caer, Canol Tref Wrecsam
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am.
Rhif Ffôn: 07928335608
Ebost: gracepeople.wrexham@hotmail.com
Gwefan: www.wrexham.baptistnw.org.uk

Plwyf Dŵr Byw Gwaredigion Eglwys Gristnogol Duw, Wrecsam

Mae ysbryd yr Arglwydd arnaf, ac yn fy eneinio i bregethu'r efengyl i'r tlodion; mae wedi fy anfon i iacháu unigolion â’u calonnau wedi torri.... Luc 4:18.
Lleoliad:Neuadd Eglwys Sant Iago. Ffordd Rhosddu, Wrecsam, Gogledd Cymru LL11 2NW
Amser gwasanaeth: 2pm - 4pm
Rhif Ffôn: 07752256991
Ebost: emeka_nsofor@yahoo.co.uk
Gwefan: www.facebook.com/rccglwpwrexham

Capel Roc (Cynulleidfa Duw)

Rydym yn ceisio sefydlu eglwys fywiog sy'n berthnasol i bobl o bob oed.
Lleoliad: Ffordd Bernard, Wrecsam, LL13 8EL.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 6pm
Rhif Ffôn: 07722795632
Ebost: info@rockchapel.co.uk
Gwefan: www.rockchapel.co.uk

Eglwys Unedig Ddiwygiedig Parc Salisbury

Croeso i bawb, a chynulleidfa o bob oed a diddordeb.
Lleoliad: Ffordd yr Ardd, Rhosddu LL13 7EA
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:45am.
Rhif Ffôn: 01978 366262
Ebost: barbiej53@gmail.com

Byddin yr Iachawdwriaeth , Citadel Wrecsam

Cyfeillgar, cynulleidfa bob oed gyda addoliad bywiog, cerddoriaeth wych a rhaglen brysur o wasanaeth i'r gymuned leol.
Lleoliad: Ffordd y Gardd, Rhosddu
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 5:30pm
Rhif Ffôn: 01978 311076
Ebost: wrexham@salvationarmy.org.uk

Eglwys Bresbyteraidd Cymru y Drindod

Adeiladu Cymuned o Ffydd.
Lleoliad:Stryt y Brenin, cyferbyn â'r safle bws LL11 1SE.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am and 6pm
Rhif Ffôn: 01978 357845
Ebost: milebarn@waitrose.com

Eglwys Fethodistaidd Wrecsam

Eglwys Fethodistaidd Wrecsam Cynulleidfa eang, fywiog (7 diwrnod yr wythnos) a chroesawgar
Lleoliad: Stryt y Rhaglaw, Canol Tref Wrecsam
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 860877 (Gweinidog) neu 01978 361489 (Eglwys)

Eglwys Fethodistaidd Rhosddu

Addoli. Gwasanaethu. Gofalu a rhannu yn ei gymuned leol.
Lleoliad: Stryt y Rhaglaw, Canol Tref Wrecsam
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 11am
Rhif Ffôn: 01978 852743 (Gweinidog)

Crynwyr Wrecsam

Cymuned gyfeillgar a chroesawgar. Dim gwasanaethau penodol nac offeiriad, addoli tawel sy'n ceisio'r gwirionedd. 
Lleoliad:Tŷ Cwrdd y Cyfeillion, Ffordd Holt (cyferbyn â Ffordd Montgomery)
Sundays 10:30am
Rhif Ffôn: 01691 774253
Ebost: quakers@wrexhamquakers.fslife.co.uk

Tabernacl, Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Eglwys Bresbyteraidd draddodiadol yng nghanol y gymuned.
Lleoliad: Stryt yr Allt, Rhostyllen, LL14 4AU
Dydd Sul am 10:30am
Contact: 01978 757773
Ebost: a.thomas799@googlEbost.com

 

Cynulleidfaoedd Eglwysi Rhydd (Annibynnol)

Eglwys Efengylaidd Parc Borras

Pregethir y Beibl fel gair Duw. Croeso cynnes.
Lleoliad:Ffordd Jeffreys, Parc Borras 
Dydd Sul am: 11am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 314692 / 01978 353363
Ebost: pastor@borrasparkchurch.org.uk
Gwefan: www.borrasparkchurch.org.uk

Eglwys Efengylaidd y Bedyddwyr Ffordd Bradle

Pob oed, pwyslais Beiblaidd, addoli drwy ganolbwyntio ar Grist.
Lleoliad:Ffordd Bradle (wrth ymyl canol y dref). LL13 7TP
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm.
Ebost: info@bradleyroadchurch.com
Gwefan: www.bradleyroadchurch.com

Eglwys Crist Wrecsam

Addoli anffurfiol a modern, gweithgareddau i bobl ifanc. Rydym ni'n gwerthfawrogi ein cysylltiadau eglwysig trefol a chenedlaethol. (Cynghrair Efengylaidd, Ichthus a Saint y Gymuned)
Lleoliad: Canolfan Adnodd Cymunedol Acton, Rhodfa Owrtyn, Gwaunyterfyn, Wrecsam LL12 7LB
Amser gwasanaeth: Dydd Sul cyntaf y mis am 9:30am, pob dydd Sul arall am 10:30am.
Rhif Ffôn: 07545 866597
Ebost: admin@christchurchwrexham.org.uk
Gwefan: www.christchurchwrexham.org.uk

Cymdeithas Gristnogol Ryngwladol Wrecsam

Croeso cynnes i unigolion rhyngwladol o bob ffydd ac o ddim ffydd, a'u cyfeillion Prydeinig.
Location:Y Lolfa, Eglwys Fethodist Stryt y Rhaglaw
Services times: Dydd Sul am 4pm - 6pm
Rhif Ffôn: 07545 866597
Ebost: admin@christchurchwrexham.org.uk
Gwefan: www.icfwrexham.org
Facebook: facebook.com/icf.wrexham

Yr Eglwys Gymunedol

Eglwys deuluol gyfeillgar, addoli bywiog, gwaith myfyrwyr, addysgu o ansawdd a nerth yr Ysbryd Glân.
Lleoliad:Lôn Price, Rhosddu
Amser Gwasanaeth: Dydd Sul am 10:30am ac 6pm
Rhif Ffôn: 01978 291282
Ebost: office@fathersplace.org.uk
Gwefan: www.fathersplace.org.uk

Eglwys y Porth Wrecsam

A Bible based, Spirit filled, family orientated community committed to glorifying and enjoying God, to growing in love for one another, and to bringing the good news of Jesus to Wrexham, Wales and the World.
Lleoliad:Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Campws Plas Coch, LL11 2AW.
Amser gwasanaeth: Dydd Sul am 10am
Rhif Ffôn: 07582 513171
Ebost: info@gwrx.org
Gwefan: www.gwrx.org

Canolfan Bywyd Oasis, Wrecsam

Addoli bywiog, yn canolbwyntio ar yr Iesu a'r gymuned. Cynulleidfa ffyniannus gydag aelodau o bob oed, diwylliant a chefnir, cewch groeso cynnes.
Lleoliad:Canolfan Gymunedol Pentre Gwyn, Ffordd Abenbury, LL13 0NT.
Dydd Sul am 10am ac amseroedd eraill fel yr hysbysebir.
Rhif Ffôn: 01978 364105 or 07503882667
Ebost: loasiskenya@yahoo.com

 

Eglwysi Cymraeg

Capel Ebeneser (Annibynwyr)

Croeso twymgalon a chymdeithas gynnes, anffurfiol Gristnogol
Lleoliad: 2 Ffordd Caer, Wrecsam.
Amser gwasanaeth: 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 264318

Capel y Groes (Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Eglwys weithgar, agored, yn estyn i chi groeso cynnes.
Lleoliad: Bodhyfryd, LL12 7AG
Amser gwasanaeth: 10am and 6pm
Rhif Ffôn: 01978 846151 / 01978 312192

Eglwys Fethodistaidd Gymraeg Jerwsalem

Croeso
Lleoliad: Rhodfa Penymaes
Amser gwasanaeth: 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 756717

Capel Bedyddwyr Pen-y-Bryn

Croeso cynnes i bawb
Lleoliad: Chapel Street, Wrexham
Amser gwasanaeth: 10:30am
Rhif Ffôn: 01978 845554

Mannau Addoli Eraill

Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf

Lleoliad: Ward Wrecsam Eglwys Iesu Grist Saint y Dyddiau Diwethaf, Rhodfa Herbert Jennings, Wrecsam
Amser gwasanaeth: 10am
Rhif Ffôn: Eglwys - 01978 358997; 01978 354030
E-mail. dickensonbob@yahoo.co.uk

Tystion Jehofa 

Lleoliad: Neuadd y Deyrnas, Stryt y Parc, Rhosddu

Mosg Wrecsam 

Lleoliad:Wrexham Islamic Cultural Centre, 6 Ffordd Grosvenor, Wrecsam LL11 1DN
Ebost: wrexhammuslims@hotmail.co.uk

 

Gadewch inni wybod

Gadewch inni wybod os gwelwch yn dda os ydym wedi methu unrhyw fan addoli o’r rhestr neu os ydych eisiau cynnwys eich man addoli y tu allan i ganol tref Wrecsam ar y rhestr drwy anfon manylion i webmaster@wrexham.gov.uk