Gall aelwydydd cymwys hawlio un taliad o £100 i rhoi cymorth tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p’un ai ydyn nhw’n talu am eu tanwydd ar fesyrydd rhagdalu, drwy debydd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Cymhwysedd

Rhaid i un aelod o’r cartref fod yn derbyn un o’r budd-daliadau lles prawf oedran gweithio canlynol:

  • Cymorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Gredyd Cynhwysol
  • Gredyd Treth Gwaith

Rhaid eich bod wedi bod yn hawlio’r budd-daliadau hyn ar unrhyw adeg rhwng 01 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

Cymwysedd Cartref Person Sengle

Rhaid i chi derbyn un o’r budd-daliadau fel y nodwyd uchod.

Rhaid i chi hefyd for yn gyfrifol am dalu’r biliau ynni ar yr eiddo.

Dim on dos nad ydych wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen y byddwch yn gymwys.

Cymhwysedd Cartref Cwpl

Chi, neu’ch partner, neu rhaid i’r ddau ohonoch bod yn:

Dim on dos nad ydych chi, neu’ch partner, wedi derbyn taliad o dan y cynllun o’r blaen bydd eich aelwyd yn gymwys.

Sut i wneud cais

Rhaid i bob cais cael ei dderbyn cyn 18 Chwefror 2022. Bydd taliadau am ymgeiswyr llwyddianus yn cael ei wneud o Ionawr trwy i’r ddiwedd o Mawrth 2022.

Byddwn yn ysgrifennu at aelwyd y credwn sy’n gymwys. Byddwn yn gofyn am wybodaeth sylfaenol i gefnogi’r hawliad, ynghyd a manylion i ganiatáu’r taliad.

Fel arall, os credwch eich bod yn gymwys i gael y gefnogaeth hon gallwch gyflwyno cais trwy ein ffurflen ar-lein. 

Ymgeisiwch rŵan

Os byddwch chi’n parhau i wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).