O ran costau byw, gallai gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

Mae sesiynau galw heibio i gael cyngor, lle gallwch siarad â rhywun wyneb yn wyneb, hefyd yn cael eu cynnal mewn llyfrgelloedd ar draws y fwrdeistref sirol:

  • Friday, December 2, 2022 – Coedpoeth Library, 2pm-5pm
  • Friday, December 16, 2022 – Rhos Library, 11am-3pm
  • Friday, January 6, 2023 – Gwersyllt Library, 2pm-5pm
  • Friday, January 20, 2023 – Ruabon Library, 2pm-5pm
  • Friday, February 3, 2023 – Llay Library, 2pm-5pm
  • Friday, February 17, 2023 – Wrexham Library, 10am-2pm

Dewch draw i gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael.