Trosolwg o’r ffyrdd y gallwch hyrwyddo eich busnes yn ardal 

Sylwer:

  • Mae’r sefydliadau/cwmnïau a restrir ar y dudalen hon yn enghreifftiau ar gyfer pob math o ddull hysbysebu - nid yw’n rhestr gynhwysfawr.
  • Nid yw cynnwys cyfleoedd hysbysebu ar y dudalen we hon yn dynodi neu’n gweithredu fel cefnogaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam - cynghorwn i chi ymchwilio i unrhyw gyfleoedd o ddiddordeb cyn penderfynu gwneud taliad.

Mae ein tîm Busnes a Buddsoddi yn gallu darparu rhestrau e-bost, postio a gwerthu dros y ffôn busnes i fusnes ar ffurf taenlen, sy’n cynnwys enwau cysylltiadau. 

Ewch i’n gwe-dudalen am restri marchnata busnes-i-fusnes i gael mwy o wybodaeth.