Rydym yn dal i weithio ar y wefan hon, ac nid ydym wedi gorffen diweddaru’r wybodaeth eto. Gallwch gael mynediad i’n hen wefan drwy ddefnyddio’r dolenni ar y dudalen hon.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ymroddedig i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaethau.

Mae yna weithdrefnau gwahanol yn dibynnu ar natur eich cwyn. Efallai bod y materion y tu allan i awdurdodaeth y gweithdrefnau cwyno. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd y Tîm Cwynion yn anelu i roi cyngor, gwybodaeth i chi neu eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir i ddelio â'ch mater.

Mae manylion y wahanol gweithdrefnau cwynion i'w gweld isod.