Rydym yn gwahodd ceisiadau i’r Gronfa Adfywio Cymunedol newydd gan wasanaethau’r Cyngor a sefydliadau sy’n dymuno darparu gweithgareddau yn y sir. 

I helpu ein cymunedau baratoi ar gyfer lansiad Cronfa Ffyniant y Deyrnas Gyfunol, mae’r Llywodraeth yn Llundain yn darparu cyllid yn 2021/22 drwy’r Gronfa Adfywio Cymunedol.

Mae’n rhaid bod y prosiectau’n cynnal gweithgareddau sy’n gydnaws â Phrosbectws y Gronfa Adfywio ac yn cyd-fynd ag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi a ganlyn:

  • Buddsoddi mewn sgiliau
  • Buddsoddi dros fusnesau lleol
  • Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
  • Cefnogi pobl i ddod o hyd i waith

Mae’r Llywodraeth wedi dynodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awdurdod arweiniol, a’r Cyngor sy’n gyfrifol am gyhoeddi’r gwahoddiad hwn, derbyn ceisiadau, dethol y cynigion a gaiff eu hanfon i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol eu hystyried, talu’r grantiau i’r prosiectau hynny sy’n llwyddiannus a rheoli eu perfformiad.  Y terfyn amser ar gyfer derbyn ceisiadau yw hanner dydd ar 28 Mai 2021

Os gwelwch yn dda ewch i gwefan Llywodraeth Deyrnas Gyfunol (dolen gyswllt allanol) ac i ddarganfod y ffurfleni gais.